Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow тог-тяж arrow ТОПОГРАФІЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ
   

ТОПОГРАФІЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ МІКРОСХЕМИ

(від грец. — місце, місцевість і — писати) — зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними. Т. і. м. визнані ЦивК України об'єктами права інтелектуальної власності.

Головним і єдиним критерієм, необхідним для надання Т. і. м. прав, охорони, є її оригінальність, тобто ті відмінності, що надають інтегральній мікросхемі нових властивостей, невідомих у галузі мікроелектроніки до дати подання заявки на неї. Об'єктом Т. і. м. є саме топографія, тобто взаємне розміщення елементів напівпровідникової мікросхеми. Обсяг правової охорони інтегральної мікросхеми визначається зображенням цієї топографії на матеріальному носії. Автором Т. і. м. може бути тільки фіз. особа. Юрид. особа може виступати тільки власником майн. прав на Т. і. м. До особистих немайн. прав автора належить право авторства, право на автор, ім'я, право подання заявки на свідоцтво на компонування інтегральної мікросхеми. Право на використання компонування інтегральної мікросхеми є виключним правом автора. Якщо власником майн. прав на Т. і. м. є роботодавець автора, то автор має право на одержання винагороди. Коло питань, пов'язаних з порядком виплати та розміром винагороди, вирішується на підставі договору між автором і роботодавцем. Розмір винагороди встановлюється угодою сторін, а в разі неможливості її досягнення визначається судом. Права на Т. і. м. засвідчуються свідоцтвом, яке підтверджує факт реєстрації Т. і. м. у Держ. департаменті інтелект, власності М-ва освіти і науки України. Свідоцтво чинне впродовж 10 років, що відповідає усталеній міжнар. практиці.

В разі порушення прав авторів і правоволодільців зак-вом передбачено відповідні санкції щодо правопорушників. Більшість санкцій має цив.-правовий характер і спрямована на відновлення порушених прав потерпілих або на задоволення їхніх інтересів, що охороняються законом. Чинне зак-во встановлює також крим. відповідальність за порушення прав авторів і правоволодільців на Т. і. м.

Прав, регулювання відносин щодо Т. і. м. здійснюється ЦивК (гл. 40), Законом України «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (1997) та рядом підзаконних актів.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази