Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РЕСТИТУЦІЯ
   

РЕСТИТУЦІЯ

(лат. restitutio — відновлення, повернення) — 1) У цивільному праві — відновлення стану речей, що існував до вчинення правочину, недійсного за законом або визнаного таким у суд. порядку. Суть її полягає у тому, що кожна зі сторін зобов'язана повернути другій стороні в натурі все, що юна одержала на виконання правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, — відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування (ч. 1 ст. 216 ЦивК України). Йдеться про двосторонню P., яка є заг. майновим наслідком недійсного правочину, що застосовується у всіх випадках, якщо ін. наслідки недійсності правочину не передбачено законом. На відміну від ЦивК 1963 новий ЦивК України не передбачає таких наслідків недійсності правочинів, як одностороння Р. та неможливість Р. 2) У міжнародному праві — вид матеріально-прав. відповідальності д-ви, яка вчинила акт агресії або ін. міжнар.-протиправне діяння. Р. в даному випадку полягає в обов'язку даної д-ви ліквідувати або зменшити матеріальну шкоду, завдану ін. д-ві, відновити поперед, стан. Прикладом такої Р. може бути повернення майна, неправомірно вилученого і вивезеного д-юю, яка бере участь у воєн, діях, з тер. супротивника. Будь-які операції з держ. майном та майном юрид. або фіз. осіб, з метою їх дальшого вивезення до ін. країни, вважаються недійсними. Тому Р. підлягає як те майно, що знаходиться на тер. країни, котра бере участь у воєн, діях, так і майно на тер. третьої сторони. У разі неможливості повернути ті самі речі може бути застосовано режим субституції (повернення под. речей або речей такої самої вартості). Порядок Р. визначається мир. договором або ін. міжнар.-прав. актом.

Див. також Реституція культурних цінностей.

Літ.: Шестаков Н. Д. Недействительность сделок. СПб., 2001; Сібільов М. М. Недійсність правочинів (договорів): новели Цив. кодексу України. «Респ. міжвідомчий наук, збірник», 2002, № 54; Дмитрієв А. Інститут реституції у міжнар. праві: історія становлення. «Право України», 2002, № 10.

Л. М. Стрельбицька, М. М. Сібільов.

 

Схожі за змістом слова та фрази