Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow пох-прем arrow ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ
   

ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ

—в СРСР державні органи, спеціально уповноважені здійснювати контроль за точним і неухильним додержанням законів, забезпечувати правопорядок, застосовувати заходи державного примусу та перевиховання до правопорушників. Надаючи П. о. повноваження застосовувати санкції до громадян, службових осіб і організацій, що порушують вимоги закону, Рад. д-ва разом з тим точно регламентує в законі діяльність цих органів. До П. о. (у цьому спец. розумінні) насамперед належать суд, прокуратура, органи внутр. справ і держ. безпеки. До них належать і створювані для цієї мети правоохоронні комісії при виконавчих комітетах місцевих Рад народних депутатів — адміністративні, в справах неповнолітніх та по боротьбі з пияцтвом. П. о. є і органи народного контролю, органи держ. арбітражу, держ. інспекції — органи контролю і нагляду за додержанням єдиних загальнообов'язкових правил у певній галузі госп. діяльності. Конституція СРСР (ст. 4) зобов'язує всі держ. органи діяти на основі соціалістичної законності, забезпечувати охорону правопорядку, інтересів суспільства, прав і свобод громадян. Тому в широкому розумінні можна говорити про правоохоронні функції всіх держ. органів. Повноваженнями по охороні правопорядку наділено й деякі громадські формування: профспілки, зокрема їхні правові інспекції, добровільні народні дружини, товариські суди. Діяльність П. о., як і Рад. д-ви в цілому, по додержанню правопорядку грунтується передусім на ідейному вихованні громадян, широкій правороз'яснювальній і пра-вовиховній роботі, створенні умов, які запобігали б правопорушенням, забезпечували додержання законності в усіх сферах суспільного життя.

Літ.: Матеріали XXVI з'їзду КПРС. К., 1981; Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1982; Шамба Т. М. КПСС и органы охраны правопорядка. М., 1979.

Я. П. Нагнойний.

 

Схожі за змістом слова та фрази