Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Є arrow ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ
   

ЄВРОПЕЙСЬКА СОЦІАЛЬНА ХАРТІЯ

1961 — багатосторонній регіон, договір, що встановлює механізм міжнар. захисту екон. та соціальних прав людини для держав — членів Ради Європи (РЄ). Доповнює у рамках РЄ Європейську конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950, яка передбачає захист громадянських та політичних прав. Відкрита для підписання у 1961, набула чинності 26.11 1965.

Хартія містить три категорії зобов'язань держав-учасниць. По-перше, держава-учасниця має прагнути досягнення умов для ефективної реалізації на її території прав і принципів політики у соціально-екон. галузі, проголошених у першій частині Хартії. По-друге, кожна держава-учасниця зобов'язана забезпечити реалізацію щонайменше 5 із 7 прав, перелічених у другій частині Хартії (право на працю; на організацію у профспілки; на колект. ведення переговорів; на соціальне забезпечення; на соціальну та мед. допомогу; право сім'ї на соціальний, правовий і екон. захист; право робітників-мігрантів та їх сімей на захист і допомогу). По-третє, держава-учасниця має визначити, які додаткові з перелічених у Хартії прав вона захищатиме на своїй території.

Хартія зобов'язує державу-учасницю раз на два роки подавати Ген. секретарю РЄ доповідь про виконання взятих на себе зобов'язань. Така доповідь розглядається Комітетом експертів, що складається з 7 незалежних експертів, обраних Комітетом міністрів Ради Європи. Висновки Комітету експертів разом з доповідями держав передаються Парламентській асамблеї і підкомітету Урядового комітету із соціальних питань РЄ. Підкомітет передає свої висновки Комітету міністрів, який після консультацій з Парламентською асамблеєю уповноважений давати кожній державі-учасниці рекомендації щодо здійснення нею зобов'язань за Хартією. На практиці, однак, Комітет міністрів обмежується заг. рекомендаціями щодо імплементації зазначених у Хартії прав.

С. В. Чорний.

 

Схожі за змістом слова та фрази