Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow сис-сірія arrow СИСТЕМА ЛЮДИНА—МАШИНА
   

СИСТЕМА ЛЮДИНА—МАШИНА

людино-машинна система, ергатична система — система управління, в якій одна чи кілька осіб взаємодіють з технічним пристроєм. Прикладами С. "л.— м." є системи управління різними динамічними об'єктами з участю людини, системи диспетчерського керування заводами, аеропортами тощо. Останнім часом в машинну частину С. "л.—м.". дедалі частіше включають пристрої кібернетичної техніки, окремі електронні обчислювальні машини або обчислювальні системи. Людина-оператор звичайно взаємодіє з ЕОМ в режимі діалогу, який характеризується поєднанням самостійної роботи користувача з керуванням системою його діяльності при розв'язуванні задач певного класу. Для проектування С. "л.—м." розробляють моделі, що дають змогу описувати складні людино-машинні алгоритми розв'язування задач. Реалізують ці алгоритми за допомогою спец. пакетів прикладних програм (див. Програм пакети). В С. "л.—м." на основі досягнень інженерної психології застосовують візуальний і аудіовізуальний обмін інформацією, при якому машина розпізнає (див. Розпізнавання образів) й усні повідомлення людини, а також генерує відповіді як у звуковій, так і у візуальній формі. Див. також Ергономіка, Зворотний зв'язок. Кібернетика технічна.

О. М. Довгялло.

 

Схожі за змістом слова та фрази