Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КРОПОТКІН
   

КРОПОТКІН

Петро Олексійович [27.ХІ(9.ХІІ) 1842, Москва-8.ІІ 1921, м. Дмитров Моск. обл.; похов. у Москві] — рос. політ, діяч, теоретик анархізму, князь. Закін. 1862 Пажеський корпус у Санкт-Петербурзі. Перебував на військ, службі, вийшов у відставку 1867. У 1871—72 був за кордоном, де приєднався до бакуністів. З 1872 включився у політ, рух. 1874 заарештований. 1876 втік з Петропавловської фортеці-в'язниці, нелегально виїхав з Росії. Жив у Франції, Швейцарії, Англії, де займався рев. та наук, діяльністю. З еміграції повернувся 1917, але активної участі в сусп.-політ, житті Росії не брав. Соціально-політичні й держ.-правові погляди К. тісно пов'язані з його загальнофілос. переконаннями, що базувалися на вульгарному матеріалізмі й містили елементи філос. позитивізму.

Основу його світогляду становив анархічний антропоцентризм — заперечення самого факту існування центрів не лише в природних, а і в сусп. системах; біосоціальний закон взаємодопомоги, згідно з яким у природі, крім боротьби за існування, діє взаємодопомога, від якої прямо пропорційно залежать рівень розвитку та прогресивна еволюція конкр. виду живих істот. Хід істор. розвитку сусп-ва К. розглядав як зміну одного істор. циклу іншим, однієї цивілізації іншою. При цьому ост. етапом функціонування кожного циклу (цивілізації), за К., є штучно сформований період д-ви, після закінчення якого іс-

Кропоткін П.О. - leksika.com.ua

торія людства на даному циклі уривається — і цивілізація гине.

На базі своїх загальнофілос, істор. та природничих поглядів К. побудував концепцію бездерж. комунізму, згідно з якою існує два шляхи сусп. розвитку: природний і штучний. Природний шлях означає самовпорядкування сусп. відносин через такі механізми, як солідарність, взаємодопомога та добровільне підпорядкування власного інтересу загальному. Штучний шлях передбачає створення інститутів, пов'язаних з існуванням д-ви (право, зак-во, бюрократія, податки, армія тощо), які переривають природ, розвиток сусп-ва і спрямовують його на шлях поступової загибелі. Тому К. закликав повернутися до природ, шляху як до засобу забезпечення сусп-ву можливості нескінченного і прогрес, розвитку. Для повернення на природний шлях, вважав К., необхідна соціаль на революція, призначення якої — зруйнування політ, і держ. машини та створення неможливих для їх відродження умов. За К., соціальна революція означає не захоплення держ. влади, а знищення будь-якої влади взагалі, устрій сусп-ва на засадах рівності, взаємодопомоги і повної волі вибору поведінки. Єдиною формою такого сусп-ва, вважав К., може бути федерація, але не в держ.-правовому, а в якісно новому розумінні, тобто без найменших ознак державності. Для К. ком. сусп-во — це «вільна федеративна згрупованість від простого до складного», яка забезпечує тер. та функц. децентралізацію, де відсутні експлуатація та примус. Велике місце у працях К. займає критика конкр. форм держ. і правової дійсності, особливо зак-ва та інститутів держ. управління. На соціально-політ. та деожавозн. погляди

К. великий вплив мали теорії М. О. Бакуніна, Г. Спенсера, К. Ф. Кесслера. У свою чергу, на базі вчення К. сформувався специф. політ, напрям — анархо-комунізм. Ідеї К. вплинули на формування соціобіол. теорії, теорії і практики «нових лівих» та ін. ліворадик. течій 20 ст. Осн. сусп.-політ, праці К.: «Промови бунтаря» (1885), «Хліб і воля» (1892), «Взаємодопомога як чинник еволюції» (1902), «Велика французька революція 1789—1793» (1909), «Сучасна наука і анархія» (1913), «Етика» (1922). К. був також автором праць з географії і геології («Дослідження про льодовиковий період», 1876, та ін.). На його честь названо хребет у Сибіру, хребет і вулкан у Сх. Саяні, місто в Краснодар, краї (Росія).

Літ.: Woodcock G., Avakumovic I. The Anarchist Prince. A Biographical Study of Peter Kropotkin. N. J., 1971; Пи-румова H. M. Петр Алексеевич Кропоткин. М., 1972; Miller М. Kropotkin. Chicago—London, 1976; Ударцев С. Ф. Полит, и правовая теория анархизма в России: история и современность. Алматы, 1994.

А. Д. Машков.

 

Схожі за змістом слова та фрази