Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФАТФ
   

ФАТФ

(FATF — англ. абревіатура вщ Financial Action Task Force on Money Laundering; франц. Groupe d'action financiere sur le blan-chiment des capitaux - Група фінансових дій для боротьби з відмиванням грошей) — міжуряд. організація, що здійснює розробку та впровадження політики, спрямованої на б-бу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму як на національному, так і на між-народ. рівнях. Утворена 1989 за ініціативою президента Франції Ф. Міттерана на зустрічі лідерів країн «великої сімки» в Парижі. Станом на 2004 до ФАТФ входить 31 країна: Австралія, Австрії, Аргентина, Бельгія, Бразилія, Великобританія, Гонконг (Китай), Греція, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканська Республіка, Португалія, Росія, Сингапур, США, Туреччина, Фінляндія, Франція, Швейцарія, Швеція та Японія, а також 2 регіон, організації — Європейська комісія та Рада співробітництва регіону Перської затоки.

Гол. завдання Групи: повсюдно поширювати інформацію про б-бу з відмиванням грошей; здійснювати моніторинг реалізації програм, док-тів ФАТФ у країнах — членах організації; вивчати нові тенденції у відмиванні грошей і виробляти відповідні контрзаходи. Напрями дій і політика ФАТФ обговорюються на її пленар. засіданнях, котрі, як правило, відбуваються тричі на рік: у вересні—жовтні, лютому і червні. За необхідності докладного вивчення окр. питань утворюються спец, групи, що діють у рамках пленар. засідань. Технології відмивання грошей і фінансування тероризму досліджуються на щоріч. засіданнях з проблем типології.

У 1990 ФАТФ опублікувала спец, програму б-би з відмиванням грошей, яка містить 40 пунктів-рекомендацій. У 1996 і 2003 їх було переглянуто й доповнено з урахуванням змін у тенденціях і методах відмивання грошей. Рекомендації спрямовані на: удосконалення нац. правових систем у галузі протидії відмиванню грошей; посилення ролі фін. системи в б-бі з цим явищем; розширення міжнар. співробітництва в цій сфері. Програма пропонує посилити роль фін. установ у б-бі з відмиванням «брудних» грошей. Вони, зокрема , зобов'язані: не допускати складання (зберігання) анонім, рахунків чи рахунків на явно фіктивні прізвища; вживати необхідних заходів для отримання інформації щодо ідентифікації осіб своїх клієнтів; зберігати щонайменше протягом 5 років усю необхідну документацію про клієнтів (напр., інформацію щодо ідентифікац. документів паспортів, ін. посвідчень осіб) і угод внутрішньодерж. і міжнар. характеру. Фін. установи повинні звертати особливу увагу на всі складні або великі угоди, а також незвичайні, які явно не мають екон. мети. У випадках підозри, що джерелом коштів є злочинні дії, установи зобов'язані негайно повідомляти про це компет. органи. Фін. установи повинні розробити свої програми б-би з відмиванням грошей. До цих програм слід, як мінімум, включати: а) розробку внутр. політики, методів роботи та контролю; б) профес. підготовку службовців; в) заходи з перевірки ефективності цієї діяльності. Рекомендовано вивчати, як виконуються заходи з виявлення готівки під час контролю на кордоні (але без ускладнень, що можуть перешкодити вільному рухові капіталу); пропонується використовувати базу даних ЕОМ про внутрішньодерж. та міжнар. валютні угоди на суму, яка перевищує встановлений держ. органами розмір. Компет. органи мають розробляти кер. принципи, які допоможуть фін. установам виявляти підозрілих клієнтів. Ці принципи, котрі слід періодично переглядати та доповнювати, правитимуть за навч. посібник співробітникам фін. установ. До напрямів міжнар. співробітництва в галузі б-би з відмиванням грошей віднесено обмін інформацією про підозрілі фін. операції та розроблення заходів з надання допомоги у сфері крим. судочинства (видача документів, обшук осіб, накладання арешту та отримання показань свідків, визначення місця для судового переслідування обвинувачених у випадках, коли вони мають подвійне громадянство, встановлення процедури видачі обвинувачених тощо).

В 2001 ФАТФ розширила сферу своєї діяльності, включивши до неї б-бу з фінансуванням тероризму. 31.Х 2001 було опубл. 8 спец, рекомендацій, які окреслили низку заходів, спрямованих на запобігання субсидуванню терорист, актів і терорист, орг-цій. Цей док-т став додатком до 40 рекомендацій ФАТФ. У ньому, зокрема, міститься заклик до кожної країни негайно ратифікувати Міжнародну конвенцію ООН про боротьбу з фінансуванням тероризму 1999, докласти зусиль до імплементації її положень, а також положень Резолюції РБ ООН щодо б-би з міжнар. тероризмом від 28.IX 2001. Серед інш. спец, рекомендацій — заморожування і конфіскація фондів та активів терористів і орг-цій, пов'язаних з ними; повідомлення відповід. компет. органів про підозрілі фін. трансакції, які можуть мати відношення до фінансування терористів; розширення міжнар. співробітництва в галузі розслідування діяльності по фінансуванню тероризму тощо. Вищою посад, особою ФАТФ є президент, який призначається з числа урядовців країн-членів строком на 1 рік. Роб. орган — Секретаріат, який на основі письмових або усних доповідей членів делегацій на пленар. засіданнях готує відповідні док-ти. Офіц. мови — англійська і французька. Місцеперебування Секретаріату — при штаб-квартирі Організації економічного співробітництва і розвитку в м. Парижі (Франція). На виконання рекомендацій ФАТФ ВР України прийняла 2002 Закон «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом».

Див. також Конвенцію про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом , 1990.

А. А. Музика.