Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow бо-бюр arrow БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ
   

БОРОТЬБА ЗІ ЗЛОЧИННІСТЮ

- протидія злочинності із застосуванням репресивних та нерепресивних засобів. Б. зі з. здійснюється у двох взаємопов'язаних напрямах: а) профілактика злочинності та забезпечення невідворотності покарання; б) виправлення і перевиховання осіб, що скоїли злочини. Крим.-правові заходи Б. зі з. висуваються на перший план у разі підготовки і скоєння конкретних злочині в. Провідну роль тут відіграє профілактика злочинності — усунення та нейтралізація криміноген. факторів, які її детермінують, ще до того, як вони призведуть до суспільно небезпечних діянь. Б. зі з. ведеться на принципах: 1) законності (здійснення лише заходів, безпосередньо передбачених законодавчими актами України); 2) взаємодії (участь правоохоронних і всіх ін. держ. органів та органів місц. самоврядування, підприємств, установ, організацій, об'єднань гр-н, окр. гр-н); 3) комплексності (визначення ієрархії цілей та завдань, які конкретизуються у часі, тер. та галузевому аспектах, щодо видів злочинів і рівня про-філакт. роботи); 4) переважання методів переконання (тобто застосування примус, заходів лише після вичерпання усіх ін. засобів впливу); 5) гласності (системат. висвітлення у держ. статистиці та ЗМІ стану, структури і динаміки злочинності). Заходи Б. зі з. можуть здійснюватися на всій тер. України чи в окр. її регіоні, у певній галузі нар. г-ва, на підприємстві, в установі, організації, серед певної категорії населення (заг. профілактика злочинності) або щодо конкретної особи (індивід, профілактика). ВР України затверджує комплексні цільові програми Б. зі з., які конкретизуються на регіон, та місцевих рівнях, а також на окр. підприємствах, в установах, організаціях. Органом, який узгоджує діяльність усіх суб'єктів Б. зі з., є Координаційний комітет по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю при Президентові України. Оскільки Б. зі з., особливо з такими її видами, як екол. злочини, тероризм, наркобізнес, проституція, викрадення автомобілів, стала глобальною проблемою, Україна тісно співробітничає у цьому напрямі з відповідними міжнар. організаціями, зокрема з Інтерполом.

А. Й. Мімер.

 

Схожі за змістом слова та фрази