Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow страш-сюр arrow СУДОВО-ПРАВОВА РЕФОРМА
   

СУДОВО-ПРАВОВА РЕФОРМА

в Україні -комплекс заходів законод. та орг.-прав, характеру, спрямованих на демократизацію і підвищення якості правосуддя у д-ві. Принципові засади цієї реформи зафіксовані у схваленій ВР України 28.IV 1992 Концепції судово-правової реформи в Україні. Нею визначені мета і осн. принципи реформи, шляхи удосконалення структури і діяльності судів, органів розслідування, прокуратури, адвокатури та юстиції, етапи розвитку відповід. зак-ва.

Згідно з Концепцією прийнято Закони України «Про службу безпеки», «Про статус суддів», «Про адвокатуру» (всі — 1992), «Про органи суддівського самоврядування», «Про кваліфікаційні комісії, кваліфікаційну атестацію і дисциплінарну відповідальність суддів судів України» (обидва — 1994) та ін., розширено судову юрисдикцію щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності держ. органів у сфері управлінської діяльності. Нового розвитку С.-п. р. набула з прийняттям Конституції України 1996, в якій отримали закріплення осн. засади організації і діяльності суд. органів, прокуратури і адвокатури. Цьому ж сприяли Закони України «Про Конституційний Суд України» (1996), «Про Вищу раду юстиції України», «Про державну виконавчу службу» (обидва — 1998). Окр. етапом реалізації С.-п. р. стало прийняття у 2001 пакета законів т. з. малої судової реформи, відповідно до яких запроваджено новий порядок проведення арештів та обшуків виключно за рішенням суду, нову систему перегляду суд. рішень, здійснено наближення госп. судів до системи судів заг. юрисдикції, посилено засади змагальності судочинства тощо.

Важливе значення у здійсненні С.-п. р. має Закон України «Про судоустрій» (2002). Ним передбачено завершити формування судової системи України, яка б повною мірою відповідала дем. принципам здійснення правосуддя.

Літ.: Шишкін В. Організація судоустрою у світлі вимог ст. 6 Європ. конвенції про захист прав і осн. свобод людини. «Право України», 2000, № 9; Стефанюк В. Суд. система України та суд. реформа. К., 2001; Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи. К., 2001; Суд. реформа в Україні: Проблеми і перспективи: Мат-ли наук.-практ. конференції, 18-19 квіт. 2002 р., м. Харків. К.-Х., 2002.

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази