Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПРАВИЛА ВІДПУСКУ ДЕРЕВИНИ НА ПНІ В ЛІСАХ УКРАЇНИ
   

ПРАВИЛА ВІДПУСКУ ДЕРЕВИНИ НА ПНІ В ЛІСАХ УКРАЇНИ

— система норм для встановлення лімітів, їх розподілу та видачі дозволів на заготівлю деревини, живиці та ін. продуктів лісу, строків і порядку їх заготівлі та вивезення. Правила затв. КМ України 29.VIІ 1999. Поширюються на всі ліси України і є обов'язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями та гр-нами, які ведуть ліс. г-во, заготовляють продукти лісу та здійснюють ін. види лісокористування. Розміри лісосічного фонду та площ хвойних насаджень для заготівлі живиці встановлюються у межах розрахункової лісосіки, відповідно до потреб у ліс. ресурсах та затверджуються КМ України на підставі попередньо поданих до обласних держ. адміністрацій заявок лісокористувачів, зведеної заявки з пропозиціями обласних держ. адміністрацій, погодженої з органами Держкомлісгоспу України і Мінекоре-сурсів України, та узагальнення пропозицій Мінекономіки України щодо розподілу лісосіч. фонду і заготівлі живиці по областях, м-вах та ін. центр, органах викон. влади, до сфери управління яких належать лісокористувачі. Розподілом лісосічного фонду і площ заготівлі живиці між лісокористувачами займаються обласні держ. адміністрації. Відведення лісосіч. фонду та площ хвойних насаджень для заготівлі живиці здійснюється лісогосп. підприємствами відповідно до Інструкції з відведення і таксації лісосік у лісах України, що затверджується Держкомлісгоспом. Осн. док-тами, що дають право використання ліс. ресурсів і корисних властивостей лісів на ділянках лісового фонду, є лісорубний квиток (ордер) і лісовий квиток. Лісоруб, квиток видається на: рубки головного користування, рубки, пов'язані з веденням ліс. г-ва, ін. рубки; заготівлю живиці. Населенню ви дається ордер на дрібний (до 10 м3) відпуск деревини на пні. Ліс. квиток видається для: заготівлі дру-горяд. ліс. мат-лів; здійснення побіч, лісокористувань; використання корисних властивостей лісу в культурно-оздоровчих, рекреац., спорт, і туристичних цілях. Лісоруб, квиток (ордер) або ліс. квиток може бути анульований за рішенням органу, який його видав. Рішення про анулювання лісоруб, квитка (ордера) чи ліс. квитка може бути оскаржене лісокористувачем у суд. порядку. Правила встановлюють розміри майнових стягнень за їх порушення. Нарахування майнових стягнень здійснюється за таксами, що діють на час виявлення порушення.

І. А. Куян.

 

Схожі за змістом слова та фрази