Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow У-українська arrow УГОРСЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА
   

УГОРСЬКА РАДЯНСЬКА РЕСПУБЛІКА

1919 (УРР)— держава диктатури пролетаріату в Угорщині, що існувала з 21.III по І.VІІІ 1919. Встановлення Рад. влади в Угорщині відбулося під впливом перемоги Великої Жовтн. соціалістич. революції. Восени 1918 в країні було створено Ради робітн., сел. і солдатських депутатів. 30 —31.Х 1918 трудящі повалили 400-річний гніт Габсбургів і утворили незалежну нац. д-ву. До влади прийшов бурж.-поміщицький уряд лібералів, радикалів і соціал-демократів. Компартія Угорщини (КПУ; засн. 24.XI 1918) висунула лозунг переростання бурж.-демократичної революції в соціалістичну. Не маючи змоги вивести країну з кризи, бурж. уряд передав владу соціал-демократам. 21. III 1919 в умовах кризи верхів і наростання революц. піднесення відбулося об'єднання КПУ і С.-д. партії в єдину Соціалістичну партію Угорщини (СПУ). Було проголошено Угорську Радянську республіку. СПУ утворила Революц. урядову раду — верховний орган УРР, до якого ввійшли комуністи Б. Кун, Т. Самуелі, соціал-демократ Є. Ландлер та ін. В країні перемогла соціалістична революція. Вся влада на місцях перейшла до рук Рад.

22.III Рад. владу було встановлено на Закарпатській Україні, що входила тоді до складу Угорщини. Рад. влада здійснила ряд важливих революц. перетворень: націоналізацію пром-сті, транспорту, банків, поміщицьких маєтків, розміри яких перевищували 100 гольдів (57 га). На конфіскованих землях було створено "виробничі кооперативи" — великі держ. г-ва. Але селянство землі не одержало. Внаслідок цього не було встановлено міцного союзу робітників з сел. біднотою. Уряд УРР запровадив 8-го динний робочий день, збільшив заробітну плату, поліпшив житл. умови трудящих, встановив пенсії по старості, ввів безплатне мед. обслуговування, обов'язкове 8-річне навчання, проголосив рівноправність усіх національностей. Укр. мову було оголошено рівноправною в установах і школі, видавалися газети укр. мовою. Трудящі Рад. Росії і України палко вітали перемогу угор. трудящих. 22.III В. І. Ленін направив привітання урядові УРР від імені VIII з'їзду РКП(б). Мирний період існування УРР тривав всього 26 днів. Імперіалісти зх. д-в організували екон. блокаду УРР і почали проти неї збройну інтервенцію, використовуючи рум., чехословацькі і франц. війська. На захист пролет. д-ви піднялась угор. Червона Армія, в складі якої діяла Закарпатська Червона гвардія. Активну участь у захисті УРР взяли бійці 1-го рос. батальйону 1-го Будапештського інтернаціонального полку, сформованого з військовополонених росіян і українців. У травні — червні 1919 угор. Червона Армія здобула ряд перемог, що сприяли утворенню 16.VI Словацької Радянської республіки 1919. Але сили були нерівні. Рад. Росія, оточена кільцем фронтів, не могла подати допомоги УРР. І.VІІІ під тиском інтервентів і угор. бурж.-поміщицької контрреволюції УРР впала.

Літ.: Ленін В. І. Привіт угорським робітникам. Повне зібрання творів, т. 38; Кун Б. О Венгерской Советской Республике. М., 1966: Нежинский Л. Н. Венгерская Советская Ресцублика в 1919 году. М., 1969; Троян М. В. Угорська Комуна 1919 р. Львів, 1970; Гранчак I. М., Лебович М. Ф. Незгасний факел ленінізму (Ленін і Угорщина). Ужгород, 1970; Боротьба угорського народу за соціалізм. Ужгород, 1970; Русские интернационалисты в борьбе за Венгерскую Советскую Республику 1919 г. Сборник документов. М., 1972: 1919 год в Венгрии. Пер. с. иенг. М., 1959.

Б. I. Лукач.

 

Схожі за змістом слова та фрази