Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow агі-ад arrow АГРАРНІ КРИЗИ
   

АГРАРНІ КРИЗИ

- диспропорційність між виробництвом, збутом і споживанням сільськогосподарських продуктів. А. к.- результат діяння осн. суперечності капіталізму; проявляється як у відносному порівняно з платоспроможним попитом надвиробництві, так і у відносному недовиробницт-ві с.-г. продукції. А. к. надвиробництва полягають у нагромадженні нереалізованих запасів с.-г. продукції, падінні фермерських цін на неї, зменшенні фермерського чистого доходу, скороченні обсягу виробництва. Наслідком А. к. є зменшення заробітної плати с.-г. робітників, зростання безробіття, розорення маси дрібних і серед. с.-г. виробників, посилення агр. перенаселення (див. Перенаселення відносне). Особливість А. к.- значна тривалість. Причиною затяжного характеру їх є монополія приватної власності на землю. А. к. впливають на хід капіталістичного циклу, поглиблюючи й затягуючи пром. кризи, депресії, ослаблюючи і скорочуючи фази пожвавлення й піднесення. Капіталістичне с. г. пройшло три світові А. к. надвиробництва. Перша виникла в кінці 19 ст. і охопила країни Зх. Європи, Росію і США; друга - в 20-х роках 20 ст. охопила США, Канаду, Аргентіну та Австралію і переросла в світову А. к.; третя - після 2-ї світової війни (кінець 40-х -60-і рр.) поширилася спочатку на США, Канаду, Аргентіну і Австралію, а згодом і на країни Зх. Європи. На поч. 70-х рр. у зв'язку з скороченням запасів, збільшенням попиту і швидким зростанням цін на с.-г. продукцію А. к. надвиробництва змінилася кризою недовиробницт-ва. А. к. руйнують продуктивні сили с. г. і разом з тим створюють нові умови для його розвитку - прискорюють концентрацію і централізацію капіталу, перехід від мануфактурної до машинної стадії на основі застосування досягнень наук.-тех. прогресу. Все це посилює позиції монополій і їх гніт у с. г., призводить до витіснення й розорення дрібних власників (у США за 1951-73 розорилося 2,8 млн. фермерів). А. к. недовиробництва особливо гостро проявляються в країнах, що розвиваються. Це результат імперіалістичної політики колоніалізму та неоколоніалізму. Ще більше загострюють А. к. і утруднюють вихід з них різні форми експлуатації с.-г. виробників великим капіталом міста і бурж. д-вою через ціни, кредит, торг.-посередницьку мережу, податкову систему. В кінцевому підсумку А. к. поглиблюють загальну кризу капіталізму. Покінчити з А. к. можливо лише шляхом ліквідації капіталістичних виробничих відносин.

О. П. Мамалуй.

 

Схожі за змістом слова та фрази