Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow поп-право об arrow ПОПЕЧИТЕЛЬ УЧБОВОГО ОКРУГУ
   

ПОПЕЧИТЕЛЬ УЧБОВОГО ОКРУГУ

- посад, особа в Рос. імперії, яка здійснювала керівництво учбовим округом у системі м-ва нар. освіти (всю д-ву 1803 було поділено на 6 таких округів. Лівобережна і Пд. Україна входила до Харківського учб. округу, Правобережна — до Віденського; 1830 утв. Одеський учб. округ, 1832 — Київський). Посаду запроваджено цар. указом 24.1(5.ІІ) 1803. В ньому визначено обов'язки П. у. о.: піклуватися про ун-ти та училища, благоустрій округу, подавати річні звіти про використані кошти на утримання навчальних закладів округу, а також кандидатури на посади професорів ун-тів і директорів гімназій на затвердження міністру нар. освіти, не менш як раз на два роки оглядати підвідомчі навч. заклади. Підпорядковувався безпосередньо міністру. На поч. етапі здійснював здебільшого заг. нагляд за станом справ в учб. окрузі. Оскільки кожен з П. у. о. був членом Головного правління училищ, то їхнім основним місцем перебування спочатку був Санкт-Петербург, а фактичне керівництво і контроль здійснювали ун-ти та ліцеї, при яких були утворені училищні к-ти (ради). З прийняттям Положення про учбові округи м-ва нар. освіти [25.УІ(7.УІІ) 1835] роль П. у. о. зросла. Ун-ти було відлучено від управління навч. закладами округу через училищні ради, а до обов'язків попечителів включено розгляд та вирішення конкр. справ, що виникали в системі освіти, затвердження на посадах інспекторів гімназій, учителів гімназій та пов. училищ. Штат П. у. о. поступово розширювався. Для обговорення навч. та госп. справ було утворено раду під головуванням П. у. о. В 1840 - 1-й пол. 50-х рр. 19 ст. керівництво деякими учб. округами здійснювали місц. генерал-губернатори. Реформи 60-х рр. у галузі освіти зменшили вплив П. у. о. на навчальні заклади. В 2-й пол. 80-х рр. 19 ст. у процесі проведення контрреформ у Росії повноваження П. у. о. дещо розширилися, зокрема (після прийняття університ. статуту 1884) у вирішенні університ. справ.

У травні 1917 Комісія з реформування вищих навчальних закладів затвердила записку В. І. Вернадського «Про відношення попечителів учбових округів до вищої школи». Після цього ун-ти та ін. вищі навч. заклади передано безпосередньо у відання міністра освіти. Однак Тимчасовий уряд зберіг систему учб. округів та посаду П. у. о. їх ліквідувала рад. влада постановою нар. комісара освіти РСФРР від 21.1(3.ІІ) 1918. Функції ліквідованих органів взяли на себе відділи нар. освіти при губ. радах роб., сел. та солд. депутатів.

Літ.: Рождественский С. В. Истор. обзор деятельности М-ва нар. просвещения, 1802-1902. СПб., 1902; Зайцев Б. П., Посохов С. И. Попечители Харьков, учеб. округа. Харьков, биогр. словарь. X., 2000.

С. І. Посохов.