Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ
   

ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

- вид провадження у цив. судочинстві, порядок якого регулюється главами 33—39 ЦПК України. В О. п. розглядаються справи: про визнання гр-нина обмежено дієздатним чи недієздатним; про визнання гр-нина безвісно відсутнім чи про оголошення гр-нина померлим; про усиновлення дітей, які проживають в Україні; про встановлення неправильності запису в актах цивільного стану; про встановлення фактів, що мають юрид. значення; про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника; про оскарження нотар. дій або відмови в їх вчиненні (ст. 254 ЦПК). У справах О. п. суд розглядає і вирішує не спір про право, що характерний для позовного провадження і виникає між суб'єктами цив., труд., сімейних та кооперативних правовідносин, а також для провадження, що виникає у справах з адм.прав, відносин, а вимогу до суду про встановлення певних обставин (юрид. фактів, зміни прав, статусу гр-нина), з наявністю чи відсутністю яких закон пов'язує виникнення, зміну або припинення суб'єктив. майнових і особистих немайн. прав. Справи О. п. виникають також внаслідок наявності перешкод у реалізації суб'єктив. прав у зв'язку з виконанням органами держ. управління дій, спрямованих на задоволення запитів і потреб гр-н (призначення пенсії, видача док-тів, які встановлюють право, тощо). На вирішення суду в одних випадках передається спір, який виник у процесі такої діяльності (скарги на дії нотаріуса), в інших — тільки вимога про встановлення певної обставини, суд. підтвердження наявності або відсутності якої веде до усунення перешкод у здійсненні суб'єктив. права. Справи О. п. розглядаються судом за правилами ЦПК, із зазначеними у ньому винятками і доповненнями. Суд розглядає ці справи з участю заявника і заінтерес. осіб, органів д-ви, органів місц. самоврядування, кооперативних, громад, орг-цій. Якщо при розгляді справи порядк ом О. п. виникає спір про право цивільне, підвідомчий судам, суд залишає заяву без розгляду і роз'яснює заінтерес. особам, що вони мають право подати позов на заг. підставах.

Розгляд справ О. п. дає можливість суд. органам значно розширити свою діяльність по виконанню правоохоронної функції, а гр-нам і організаціям використати суд. порядок для захисту своїх суб'єктив. прав і охоронюваних законом інтересів.

Рішення суду, постановлене у справах О. п., примусово не виконується органом держ. виконання, але має властивість загальнообов'язковості; реалізується держ. органами та органами місц. самоврядування оформленням майнових або особистих немайн. прав гр-н шляхом видачі правостверджуючого док-та — свідоцтва про право власності, спадщини або виправлення, поновлення і анулювання запису в актах реєстрації цив. стану тощо.

М. Й. Штефан.

 

Схожі за змістом слова та фрази