Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow моле-монок arrow МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ
   

МОМЕНТ ІНЕРЦІЇ

— фізична величина, яка характеризує розподіл мас у тілі і є мірою його інертності (поряд з масою) в обертальному русі. Розрізняють осьовий та відцентровий М. і. Осьовий М. і. матеріальної точки відносно заданої осі чисельно дорівнює добутку маси т цієї точки на квадрат її віддалі h від осі: J = mh2. М. і. системи п матеріальних точок відносно осі а дорівнює сумі М. і. всіх цих точок

Момент інерції - leksika.com.ua

де m, ρ і V — маса, густина і об'єм тіла; х, у, z — координати малого елемента тіла з масою dm і об'ємом dV. Осьовий М. і. є мірою інертності тіла при його обертанні навколо осі. Між М. і. тіла відносно довільної осі а і М. і. цього ж тіла відносно осі а', яка паралельна а і проходить через центр мас тіла, існує співвідношення Ja =Jа' + md2, де d — віддаль між осями. Відцентровими М. і. відносно прямокутної системи координат паз. величини

Момент інерції - leksika.com.ua

вони характеризують несиметричність розподілу мас відносно осі обертання, а також визначають дію обертового тіла на підшипники цієї осі. М. і. тіла відносно будь-якої осі а, яка проходить через початок прямокутної системи координат О, пов'язаний з М. і. відносно осей цієї системи співвідношенням Ja= J x cos2 a + Jy cos2β + J z cos2 γ — 2Jxy cos a · cos β — 2Уxz cos a · cos γ — 2Jyz cos β ? cos γ, де α, β, I γ — кути, що їх утворює вісь а відповідно з осями Ох, Оу і Oz. Вісь Ох наз. гол. віссю інерції, якщо Jxy і Jхz одночасно дорівнюють нулю. Через кожну точку тіла можна провести З взаємно перпендикулярні гол. осі інерції Ох', Оу' і Oz' так, що Ja = J1 cos2 а' + J2 cos2 β' + J3 cos2 γ', де α', β' і γ' — кути, утворені віссю α відповідно з Ох', Оу' і Oz', а J1, J2, J3 — М. і. тіла відносно цих осей — т. з. головні М. і. Знаючи гол. осі інерції тіла і М. і. відносно них, можно визначити його М. і. відносно будь-якої осі. Гол. М. і. тіл знаходять або розрахунком (для однорідних тіл правильної геом. форми), або з досліду (за значенням кінетичної енергії обертового тіла, періоду коливань фіз. маятника тощо). В опорі матеріа лів для характеристики жорсткос ті тіла в даному поперечному перерізі запроваджують поняття про осьовий, полярний та відцентровий М. і. площі F цього перерізу, які визначаються відповідно формулами:

Момент інерції - leksika.com.ua

У Міжнародній системі одиниць (СІ) М. і. вимірюють у кг · м2 (м4— в опорі матеріалів).

 

Схожі за змістом слова та фрази