Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОБВИНУВАЧЕННЯ
   

ОБВИНУВАЧЕННЯ

— ствердження слідчого чи прокурора, обгрунтоване достатніми доказами про вчинення особою діяння, забороненого крим. законом, висунуте в порядку, встановленому КПК України. О. формулюється у ході доказування по кримінальній справі й є його результатом. Зібравши достатні докази про скоєння злочину певною особою, слідчий формулює О. у постанові про притягнення як обвинуваченого, в якій вказується конкр. злочин, у вчиненні якого обвинувачується дана особа (ст. 132 КПК). При дальшому доказуванні О. може бути змінено і доповнено слідчим (ст. 141). Діяльність слідчого по формулюванню О. закінчується викладенням його в обвинувальному висновку (ст. 223). Прокурор, затверджуючи обвинувальний висновок, може змінити О., пред'явлене слідчим, якщо воно не тягне за собою застосування статті крим. закону з більш тяжкою санкцією і не пов'язане з істотною зміною О. за факт, обставинами. в таких випадках прокурор або його заступник складає постанову, в якій зазначає зміни, що вносяться до обвинувального висновку. У разі необхідності змінити О. на більш тяжке або таке, що істотно змінює пред'явлене О. за фактичними обставинами, прокурор або його заступник повертає справу слідчому для дод. розслідування і пред'явлення нового О. (ст. 231).

Під час суд. розгляду до закінчення суд. слідства прокурор має право змінити пред'явлене особі О. Зміна О. не допускається, якщо цим будуть порушені правила про підсудність чи обов'язковість проведення досуд. слідства. У цьому випадку за наявності відповід. підстав прокурор заявляє клопотання про повернення справи на дод. розслідування. Прийшовши до переконання, що пред'явлене особі О. потрібно змінити, прокурор виносить постанову, в якій формулює нове О. та викладає мотиви прийнятого рішення. Прокурор оголошує постанову і вручає її копії підсудному, його захиснику і законному представнику, потерпілому, позивачу, відповідачу та їх представникам. Постанова долучається до справи.

Якщо в постанові прокурора ставиться питання про застосування крим. закону, який передбачає відповідальність за менш тяжкий злочин, чи про зменшення обсягу О., то суд роз'яснює потерпілому та його представнику їх право підтримувати О. у раніше пред'явленому обсязі.

Якщо потерпілий та його представник відмовилися підтримувати О. у раніше пред'явленому обсязі, а також у всіх ін. випадках, суд роз'яснює підсудному, що той буде захищатися у суд. засіданні від нового О., після чого відкладає розгляд справи не менше ніж на З доби для надання підсудному, його захиснику і законному представнику можливості підготуватись до захисту проти нового О. За клопотанням підсудного вказаний строк може бути скорочений. Після закінчення наданого строку розгляд справи продовжується (ст. 277). Державне О. у суді підтримує прокурор. У справах про злочини, передбачені ст. 125, ч. 1 ст. 126 КК України, а також у справах про злочини, передбачені ст. 356 щодо дій, якими заподіяно шкоду правам та інтересам окр. гр-н, О. підтримує потерпілий. Прокурор має право в будь-який момент вступити в справу, порушену суддею за скаргою потерпілого про злочини, вказані вище, і підтримувати О. у суді, коли цього вимагає охорона держ. або громад, інтересів чи прав гр-н. Від поняття О. необхідно відрізняти функцію О. у кримінальному процесі, яка здійснюється шляхом: а) порушення крим. справи щодо конкр. особи; б) винесення постанови про притягнення особи як обвинуваченого і пред'явлення О.; в) зміни О. у стадії досуд. слідства в сторону погіршення становища обвинуваченого; г) складення обвинувального висновку і направлення крим. справи прокуророві; д) затвердження прокурором обвинувального висновку і направлення крим. справи до суду; е) підтримання державного О. у суді першої інстанції; є) подання прокурором апеляції, касаційного подання, подання про перегляд суд. рішення за нововиявленими обставинами на виправдовувальний або обвинувальний вирок з мотивів необхідності застосування закону про більш тяжкий злочин або за м'якістю покарання; ж) застосування запобіжних заходів.

Літ.: Крим.-процес, кодекс України. X., 2001.

М. Є. Шумило.

 

Схожі за змістом слова та фрази