Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛОКАЛЬНІ НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА
   

ЛОКАЛЬНІ НОРМИ ТРУДОВОГО ПРАВА

норми, що не виходять за певні межі, місц. характеру і властиві певній місцевості, певному середовищу. За сферою дії Л. н. т. п. поділяються на загальні та місцеві (відомчі). До загальних належать норми, що поширюються на осіб незалежно від того, на якій території вони перебувають чи до складу якої організації входять. Місцеві ж (відомчі) норми права поширюються на відповідних осіб лише у випадку їх перебування на певній території чи входження до складу певної організації. Окр. місце серед місц. (відомчих) норм права займають локальні внутріорг. правові норми конкр. підприємства, установи, організації незалежно від форми власності. Труд, право України як самост. і провідна галузь права охоплює широку систему як заг. правових норм, шо регулюють труд, правовідносини робітників та службовців, так і місц. (відомчих), де локальні внутріорг. правові норми конкр. підприємства сприяють найсуттєвішому врахуванню особливостей труд, діяльності працівників, умов праці, режиму роботи, винагороди за виконану роботу тощо. До гол. локальних правових норм належать: колективний договір; правила внутрішнього трудового розпорядку, положення про виплати винагород за річними результатами роботи підприємства, графік відпусток та ін. Характерною ознакою Л. н. т. п. є паритетність договірно-узгоджувального характеру між власником або уповноваженим ним органом і труд, колективом, від імені якого може виступати профсп. чи будь-який ін. уповноважений ним орган. Змістом Л. н. т. п. є взаємні права та обов'язки сторін у галузі праці, в-ва тощо. Виникнення, зміни і припинення Л. н. т. п. базуються переважно на основі заг. норм права, що сприяють поєднанню сукупності інтересів, як д-ви, підприємств, установ, організацій, так і труд, колективів, окр. працівників.

Д. О. Карпенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази