Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МУРОМЦЕВ
   

МУРОМЦЕВ

Сергій Андрійович (23.ІХ 1850, Санкт-Петербург — 4.Х 1910, Москва) — рос. правознавець, публіцист і політ, діяч, доктор рим. права з 1877, професор з 1878. Закін. 1870 юрид. ф-т Моск. ун-ту. Залишений на ф-ті для підготовки до професор, звання. 1873 стажувався у Лейпц. та Геттінген, ун-тах (Німеччина). 1874 захистив у Моск. ун-ті магістерську, а 1877 — докт. дисертації. Працював в ун-ті доцентом, штатним ординарним професором. У кін. 70-х — на поч. 80-х рр. М. зайнявся політ, і ред. діяльністю: голова Юрид. т-ва (з 1880), ред. «Юридичного вісника» (1879—92) і тижневика «Порядок». 1880 надіслав м-ву внутр. справ записку «Про внутрішній стан Росії» з пропозицією щодо запровадження конституції. За відкриту пропаганду конст. реформ у своїх лекціях і статтях М. 24.VIII 1881 був звільнений з ун-ту і змушений займатися адвокат, практикою. З

Муромцев С.А. - leksika.com.ua

1897 — гласний Моск. держ. думи. З 1898 читав лекції по цив. праву і цив. судочинству в імп. Олександрівському ліцеї. Учасник земс. з'їздів 1904—05, один із засновників і лідерів конст.-дем. (кадетської) партії. 1906 обраний до 1-ї Держ. думи (від Москви) та її головою. Після розпуску Думи перебував в опозиції до офіц. влади, за що відбув 3-місячне ув'язнення. У 1908—10 займався публіцистикою, чигав лекції в ун-ті Шанявського (Москва). На ранні правові погляди М. значний вплив справили ідеї нім. правознавця Р. Єринга. З часом М. створив власну політ.-правову концепцію, в основу якої поклав такі ідеї: створення заг. теорії цив. права на основі доповнення надбань античності осмисленням права сучас. європ. народів, у т. ч. Росії; зближення науки права із соціологією, зокрема погляд на сусп-во як на об'єднання індивідів в ім'я співробітництва, покликаного захищати відносини, спрямовані на досягнення глибоко усвідомленої спільної мети; еволюційний, самоврядний розвиток сусп-ва на чолі з інтелігенцією як новою правлячою верствою у розвитку держ. життя і носієм нової культури. Як учений-юрист М. справив значний вплив на правотворчість у Росії, що, зокрема, виявилось у підготовці на рубежі 1905—06 нової ред. Осн. законів Рос. імперії. М. вважається одним з основоположників рос. конст. права, соціологічної школи права в Росії. Осн. праці: «Цивільне право Давнього Риму» (1883), «Визначення і основний розподіл права» (1885), «Утюрення права за вченнями німецької юриспруденції» (1886).

Літ.: Сергей Андреевич Муромцев. М., 1911; Смирнов А. Ф. Сергей Андреевич Муромцев: жизнь и творчество.

В кн.: История рус. правовой мысли: Биографии, док-ты, публикации. М., 1998.

В. П. Горбатенко.