Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow чеп-черні arrow ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

— одна з обласних орг-цій Комуністичної партії України, створена 1954. Перші с.-д. гуртки і групи виникли в ряді міст і сіл Черкащини на поч. 20 ст. В 1903 діяла Уманська іскрівська підпільна друкарня. Під час революції 1905—07 під керівництвом с.-д. орг-цій відбулися політ. страйки і демонстрації. В роки реакції (1907—10) орг-ції РСДРП зазнали великих втрат, але більшовики і в умовах підпілля продовжували революц. роботу в масах. Після Лютн. бурж.-демократичної революції 1917 більшовики Черкащини вийшли з підпілля і розгорнули легальну політ. і орг. роботу серед трудящих. Відновила діяльність Уманська орг-ція РСДРП, де більшовицьке ядро, очолюване О. А. Піонтковським, було особливо сильним. В листопаді 1917 сформувалася більшовицька організація в Черкасах. Напередодні Жовтневої революції утворилися більшовицькі групи в Звенигородці, Городищі, Смілі, Золотоноші. У січні — лютому 1918 на Черкащині було встановлено Рад. владу. Під час австро-німецької окупації України 1918 в Черкасах у жовтні 1918 відбулася нелегальна більшовицька конференція Черкаського, Чигиринського, Звенигородського, Уманського повітів, яка спрямувала роботу більшовиків на організацію опору окупантам. Під проводом підпільних більшовицьких організацій влітку 1918 на Черкащині розгорнувся повстанський рух (див. Звенигородське збройне повстання 1918, Золотоніське збройне повстання 1918). На поч. листопада 1918 в Умані вийшов перший номер більшовицької газети "Знамя коммунизма" — органу Черкас. підпільного окружного к-ту КП(б)У. Під керівництвом Черкаської парт. орг-ції у січні — березні 1919 було ліквідовано владу Директорії в Черкаському, Золотоніському, Канівському, Звенигородському, Уманському повітах. Після розгрому іноз. інтервентів і внутр. контрреволюції трудящі Черкащини під керівництвом парт. орг-цій включилися в боротьбу за побудову соціалізму. В 1923—25 у зв'язку з адм. реформою у складі Київ. губ. парт. орг-ції утворилися Черкаська й Уманська окружні парт. орг-ції, які з 1925 підпорядковували ся безпосередньо ЦК КП(б)У. В 1932—54 переважна частина території сучас. Черкас. області входила до Київ. області, а парт. орг-ції діяли в складі Київської обласної партійної організації. До 1925 на Черкащині в основному було завершено відбудову нар. г-ва. За роки передвоєнних п'ятирічок тут збудовано і реконструйовано ряд пром. підприємств, успішно здійснено колективізацію с. г. У боротьбі за відбудову і розвиток нар. г-ва зросли ряди парт. орг-цій. Тільки за ленінським призовом у партію в Черкаському окрузі в травні — жовтні 1924 в партію було прийнято 294 чол. На 1.І 1926 окружна парт. орг-ція налічувала 2186 комуністів, в Уманській окружній парт. орг-ції налічувалося 1342 комуністи. Комуністи виступили організаторами руху п'ятисотенниць, який розгорнувся за почином ланкової колгоспу ім. Комінтерну Городищенського р-ну М. С. Демченко. У роки Великої Вітчизн. війни парт. орг-ції Черкащини провели велику роботу по мобілізації трудящих па боротьбу з ворогом. В період нім.-фашист. окупації на тер. області розгорнули діяльність 3 підпільні райкоми партії, підпільні парт., комсомольські та молодіжні орг-ції, підпільні патріотичні орг-ції і групи, понад 30 партизан. загонів і з'єднань. У березні 1944 рад. війська визволили Черкащину. Парт. орг-ції розгорнули активну роботу по ліквідації тяжких наслідків війни. На кін. 1949 пром-сть досягла довоєнного рівня виробництва, були освоєні всі посівні площі. За роки 1-ї післявоєнної п'ятирічки в парт. орг-ціях Черкащини значно зросла кількість комуністів (з 10 911 чол. 1945 до 22 535 — 1950). З утворенням 1954 Черкаської області оформилася Ч. о. п. о. Обл. парт. орг-ція виховала багато передовиків і новаторів виробництва. 134 з них удостоєно звання Героя Соціалістичної Праці, Ф. І. Дубковецький, Г. Є. Буркацька, О. Н. Парубок цього звання удостоєні двічі. Успішному виконанню народно-госп. завдань значною мірою сприяють тісні взаємозв'язки та соціалістичне змагання з трудящими ін. областей республіки і країни. Здійснюючи рішення XXVI з'їзду партії, наступних пленумів ЦК КПРС, XXVI з'їзду Компартії України, орг-ція спрямовує свою роботу на дальше піднесення рівня орг. і виховної роботи, вдосконалення стилю управління розвитком економіки і культури, виконання п'ятирічних планів розвитку нар. г-ва. За час існування Ч. о. п. о. відбулося 15 обл. парт. конференцій. Першими секретарями обкому партії в різний час працювали Б. І. Вольтовський, Л. І. Найдек, О. Ф. Ватченко, О. М. Андрєєв. На 1.І 1984 Ч. о. п. о. складалася з 4 міських та 19 сільських районних парт. орг-цій, в яких перебувало на обліку 94 257 комуністів. Бойовим помічником Ч. о. п. о. є обл. комсомольська орг-ція, що на 1.І 1984 налічувала 175 837 тис. комсомольців. Друк. органом обл. парт. орг-ції є газ. "Черкаська правда". Про розвиток економіки та культури області див. також Черкаська область.

Літ.: Нариси історії Черкаської обласної партійної організації. Дніпропетровськ, 1981; Історія міст і сіл УРСР. Черкаська область. К., 1972.

Ф. К. Лутак.

 

Схожі за змістом слова та фрази