Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Х arrow ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
   

ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ

холдинг (англ. holding — такий, що тримає, від hold — тримати, утримувати) — госп. суб'єкт у формі акціонерного товариства, що контролює одне або кілька юридично самост. дочірніх підприємств. Характеризується здійсненням управлінських, контрольних, фін.-кредитних та ін. функцій стосовно контрольних пакетів акцій дочір. підприємств, якими володіє ця компанія. Порівняно з ін. суб'єктами підприємництва має певні переваги, зокрема, можливість концентрації капіталів, одержання подат., кредитних та ін. переваг, здійснення єдиної вироб.-технол., інвест. і збутової політики в масштабах усієї компанії, її координації тощо. Здебільшого холдинги як екон. угруповання притаманні англо-амер. системі права, хоча вони наявні й в ін. екон. та законод. системах, у т. ч. України. Залежно від того, чи є X. к. винятково власниками акцій ін. підприємств (компаній) або поряд з цим мають у своєму розпоряджанні підприємницький капітал і здійснюють власну госп. діяльність, вони поділяються на «чисті» та змішані. X. к. може бути також дочір. підприємством ін. компанії. При цьому сама вона може не володіти власним фін.-екон. потенціалом і не займатися вироб. діяльністю.

В Україні X. к. та її дочірні підприємства утворюються переважно в процесі корпоратизації та приватизації держ. підприємств у вугільній пром-сті, буд-ві, агропром. комплексі тощо й існують у формі відкритого акц. т-ва. Порядок їх утворення та діяльності регулюється нормами Госп. кодексу України (ст. 126), Законів України «Про підприємства в Україні», «Про господарські товариства» (обидва — 1991), «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд"» (2002), указом Президента України «Про холдингові компанії, що створюються в процесі корпоратизації та приватизації» від 11.V 1994 (з наст, змінами і доп.), Положенням про холдингові компанії (затв. згаданим указом), ін. нормат.-прав. актами, а також установчими документами X. к. Літ.: Горбунов А. Р. Холдинговые предприятия и дочерние фирмы (дочерние компании и формирование внутрихозяйств. связей). М., 1994; Саніахметова H. О. Підприєм. право. К., 2001.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази