Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАТУТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
   

СТАТУТ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

- локальний нормат. акт, на підставі якого діє особа юридична. Залежно від виду юрид. особи зак-вом України (ст. 88 ЦивК, ст. 57 ГК та ін.) встановлено вимоги до її статуту, порядку його прийняття та внесення до нього змін. Так, відповідно до ст. 9 Закону «Про підприємства в Україні» (1992) в статуті підприємства має зазначатися: власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція та повноваження труд, колективу і його виб. органів, порядок утворення майна підприємства, умови реорганізації та припинення діяльності підприємства.

Ст. 13 Закону України «Про об'єднання громадян» (1992) встановлює, що статут об'єднання громадян повинен містити такі відомості: назву об'єднання, його статус та юрид. адресу; мету та завдання об'єднання; умови і порядок прийому в члени об'єднання, вибуття з нього; права та обов'язки членів (учасників) об'єднання; порядок утворення і діяльності статут, органів об'єднання, місц. осередків та їх повноваження; джерела надходження і порядок використання коштів та ін. майна об'єднання, порядок звітності, контролю, здійснення госп. та ін. комерц. діяльності, необхідної для виконання статут, завдань; порядок внесення змін і доповнень до статут, док-та об'єднання; порядок припинення діяльності об'єднання і вирішення майн. питань, пов'язаних з його ліквідацією. С. ю. о. повинен відповідати нормат. актам України, які регулюють діяльність того чи ін. виду юрид. особи і не можуть їй суперечити. Статут приймається уповноваженими органами управління. Так, відповідно до ст. 36, 41 Закону «Про господарські товариства» (1991, з наст, змінами і доп.) статут акціонерного товариства приймається на установчих зборах т-ва, а зміни та доповнення до нього вносять заг. збори т-ва. Статут благодійної організації відповідно до ст. 5 Закону «Про благодійництво та благодійні організації» (1997) затверджується на заг. зборах (з'їзді, конференції).

Літ.: Цивільне право України, т. 1. К., 2003.

І. М. Кучеренко.

 

Схожі за змістом слова та фрази