Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow висоц-відн arrow ВІДНОШЕННЯ
   

ВІДНОШЕННЯ

- 1)У філософії - категорія, яка відображає один з об'єктивних моментів взаємозв'язку речей, зумовленого матеріальною єдністю світу. В. речей так само об'єктивні, як і самі речі. В кожному В. виявляється певна властивість речі. Якісна визначеність речі зумовлюється сукупністю її властивостей, які виявляються у В. Тому пізнання сутності речей неможливе поза рухом, поза розглядом їхніх взаємовідношень. Всебічний розгляд речі у сукупності її В є однією з важливих методологічних вимог діалектико-матеріалістичної теорії пізнання Особливий тип В. становлять суспільні відносини. 2) У логіці - спосіб упорядкування певної сукупності об'єктів. Найчастіше В. ототожнюється з наборами тих об'єктів, в яких воно має місце (напр., В. "більше" - з множиною пар тих чисел, з яких одне більше другого). Теорія В. узагальнила поняття силогістики і розширила її можливості. Див. також Предикат. 3) У математиці. В. двох чисел - частка від ділення першого числа на друге. В. двох однорідних величин - число, яке дістанемо, вимірюючи першу величину другою, прийнятою за одиницю міри. В. двох сумірних величин (див. Сумірні і несумірні величини) виражається раціональним числом, несумірних - ірраціональним числом (див також Подвійне відношення). Розглядать також В. порядку, рівності, тотожності, еквівалентності тощо, під якими розуміють відповідний зв'язок між матем. поняттями. Зокрема, В. порядку наз. правило передування між двома елементами однієї множини (див. Множин теорія); для двох дійсних чисел а та b це правило виражається так: а ? b, якщо а - b ? 0.

 

Схожі за змістом слова та фрази