Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow З-зас arrow ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА
   

ЗАКАРПАТСЬКА УКРАЇНА

— адм.-тер. і політ, утворення у межах сучасної Закарпатської області з жовтня 1944 по січень 1946. Була проголошена на з'їзді народних комітетів краю — місцевих органів влади, де переважали комуністи. З'їзд відбувся 26.XI 1944 у м. Мукачеві в присутності представників політорганів Червоної армії. Його учасниками були 663 делегати: 178 робітників, 258 селян, 172 представники інтелігенції, 55 торговців і ремісників. Делегати форуму висловили віковічне бажання переважної частини населення краю про входження Закарпаття до складу України. У виступах делегатів, назві обраної влади, прийнятому Маніфесті вживався термін «Закарпатська Україна». На з'їзді було ухвалено важливу для умов краю постанову «Про наділ селян, робітників і службовців Закарпатської України землею і лісом». З'їзд обрав виший орган держ. влади з представн.-законод. функціями — Народну Раду Закарпатської України (НРЗУ) у складі 17 чол., які представляли різні соціально-політ., нац. і реліг. групи. Раду очолив І. І. Туряниця (комуніст), а його заступниками стали П. В. Лінтур (культур.-осв. діяч) і П. Сова (безпартійний).

На другий день після з'їзду Нар. Рада сформувала уряд 3. У. у складі президії та уповноважених. З'їзд визначив перед НРЗУ такі завдання: здійснювати управління політ.-госп. життям краю, реалізувати волю населення краю до возз'єднання з Україною. За час свого існування (15 міс.) НРЗУ прийняла низку рішень (декретів і постанов). З прийняттям 5.XII 1944 декрету «Про припинення зв'язків з уповноваженим представником уряду Чехословацької Республіки», а також виходячи з рішення НРЗУ від цього ж дня про перехід прав власності на держ. майно від Ч ехосл. республіки та Угор. королівства до 3. У. Нар. Рада стала єдиною центр, владою на всій тер. 3. У.

Згідно з декретом НРЗУ від 9.1 1945 вся повнота влади в 3. У. належала народові й здійснювалася через вільно обрані ним представн. органи — Нар. Раду в центрі та нар. к-ти на місцях. До компетенції НРЗУ входило широке коло питань: законотворчість, керівництво госп., політ, і культур, життям, роботою правоохор. органів краю. Голова Ради представляв 3. У. і НРЗУ на міжнар. арені, здійснював вищу викон.-розпорядчу владу, скликав і керував засіданнями НРЗУ, підписував її постанови, призначав за представленням уповноважених Нар. Ради керівників і службовців держ. установ, затверджував окружних і міських судців. 12.1 1945 НРЗУ видала декрет про гімн та держ. прапор 3. У. До червня 1945 Нар. Рада прийняла низку правових док-тів, що регулювали відносини в галузі пром-сті, с. г., освіти, культури, нац. і реліг. справ, питання шлюбу та сім'ї, роботу правоохор. органів. Діяльність судових органів краю регламентував декрет від 18.XII 1944. 29.УІ 1945 між СРСР і Чехословаччиною було укладено договір про Закарпаття. Він був ратифікований Тимчасовими Нац. зборами Чехословаччини (22.ХІ 1945) та Президією ВР СРСР (27.ХІ 1945). Указом Президії ВР СРСР від 22.1 1946 у складі УРСР було створено Закарп. обл. З 25.1 1946 на тер. Закарпаття почало діяти зак-во УРСР, рад. виборча система.

Літ.: Маркусь В. Приєднання Закарп. України до Рад. України 1944-1945. К., 1992; Макара М. П. Закарп. Україна: Шлях до возз'єднання, досвід розвитку (жовт. 1944 - січ. 1946 рр). Ужгород, 1995.

Ю. М. Бисага.

 

Схожі за змістом слова та фрази