Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow М-мил arrow МАЛОРОСІЯ
   

МАЛОРОСІЯ

— назва України в офіц. док-тах цар. Росії серед. 17 — поч. 19 ст. Походить від назви «Мала Росія» («Мала Русь»), яка з'явилася 1303 у візант. джерелах для позначення власне укр. земель. Поряд з терміном «Мала Росія» поширення набули і назви «Велика Росія», «Великоросія» на позначення тер. європ. частини Росії, що увійшла до складу Рос. д-ви, з переважно рос. населенням. Термін «Мала Росія» («Мала Русь») уперше офіційно вжитий при складанні Переяславського договору 1654 та підписанні Березневих статей 1654, де рос. цар Олексій Михайлович був Іменований «всея Великія і Малия Росіи самодержець». Відтоді назва «Малоросія» почала використовуватись у листуванні рос. уряду, нормат. док-тах, хроніках тощо. Спочатку цей термін поширювався на укр. землі в межах Гетьманщини і передусім на Лівобережжя. З приєднанням до Росії Правобережжя «Малоросією» іменовано всі укр. землі в складі Рос. імперії.

У сусп.-політ, практиці 17—18 ст. поняття М. і Україна вважалися тотожними. Назву «малоросійський» отримали деякі державні установи (Малоросійська колегія, Малоросійський приказ та ін.), нормат. док-ти, сусп.-політ, орг-ції, часописи, альманахи тощо. З ліквідацією укр. автономії у кін. 18 ст. та заміною укр. правової системи на російську на поч. 19 ст. термін «Малоросія» зникає з офіц. діловодства. Похідні поняття: малоросійський («малорусский»), малоросіяни («малоросси») вживалися у Рос. імперії впродовж 19 — поч. 20 ст. стосовно всіх українців.

Літ.: Шелухін С. Україна. Прага, 1937; Грушевський М. С. Велика, Мала і Біла Русь. — Ричка В. М. Про еволюцію назви «Русь» в етнополіт. історії України. УЇЖ, 1991, № 2; Маланюк Є. Малоросійство. В кн.: Мала енциклопедія етнодер-жавознавства. К., 1996.

Л. О. Зайцев.

 

Схожі за змістом слова та фрази