Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АЛЕКСАНДРОВ
   

АЛЕКСАНДРОВ

Микола Григорович (21.VI 1908, Москва — 28.1 1974, там же) — рос. правознавець, доктор юрид. наук з 1947, професор з 1948, з. д. н. РФ. Закін. 1929 юрид. ф-т Моск. ун-ту. Працював у профсп. органах. З 1933 — на кафедрі труд, права Моск. юрид. ін-ту, завідував нею у 1943—47. В 1948—54 очолював кафедру теорії д-ви і права цього ж ін-ту. З 1959 до кінця життя — завідувач кафедри труд, права юрид. ф-ту Моск. ун-ту. А. створив дві наук, школи: в галузі теорії д-ви і права та у сфері труд, права і права соціального забезпечення.

Александров - leksika.com.ua

У галузі теорії д-ви і права А. розробляв: вчення про сутність, поняття та джерела права; вчення про правовідносини; проблеми законності. Як прихильник нормат. концепції права порушив і розв'язав низку методол. проблем правової науки. Зокрема, ним розроблено поняття «механізм правового впливу», яке охоплює багато проблем, що їх деякі сучас. вчені пропонують визнати правом у його широкому розумінні (проблеми правосвідомості, реалізації прав та обов'язків особи тощо). Значним внеском А. у правову науку є розвинутий ним погляд на теорію д-ви і права як на спец, методологію юрид. наук. Зокрема, він запропонував назву «загальна теорія держави і права», яка відрізняє останню від спец. юрид. наук. Осн. праці: монографія «Сутність права» (1950), підручник «Теорія держави і права» (1974) та ін. Відп. редактор і упорядник багатьох колект. праць.

Літ.: Иванова Р. И., Мицкевич А. В., Ставцева А. И. Н. Г. Александров (1908 — 1974 гг.). К 80-летию со дня рождения. «Сов. гос-во и право», 1988, № 12.

В. В. Головченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази