Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow михайло-між arrow МІЖГОСПОДАРСЬКЕ КООПЕРУВАННЯ
   

МІЖГОСПОДАРСЬКЕ КООПЕРУВАННЯ

— одна з форм кооперації, що характеризується об'єднанням в певних межах матеріальних трудових та фінанс. ресурсів окремих підприємств при збереженні госп. самостійності їх, утворенням міжгосп. підприємств, об'єднань, організацій тощо. М. к. — новий етап здійснення кооперативного плану В. І. Леніна в умовах розвинутого соціалізму, результат розвитку спеціалізації і концентрації виробництва, зумовлених науково-технічним прогресом. М. к. підвищує рівень усуспільнення виробництва, сприяє зближенню колгоспно-кооперативної власності і державної (загальнонародної) власності. Відбувається процес кооперування колгоспів і радгоспів з підприємствами переробної пром-сті, торг., транспортними підприємствами, підприємствами по тех. обслуговуванню с. г. (див. Міжгосподарські підприємства і об'єднання). Поступово виникають і розвиваються агропром. підприємства і об'єднання, в яких виробн. с.-г. продукції органічно поєднується з пром. її переробкою при раціональній спеціалізації і кооперуванні с.-г. і пром. підприємств (див. Агропромислова інтеграція). Це створює умови для швидкого впровадження наук.-тех. прогресу, раціонального використання усіх ресурсів, підвищення якості і зниження собівартості продукції, прискорення темпів розвитку вироби. М. к. сприяє дальшому розвитку і вдосконаленню сусп.-екон. відносин на селі, поглибленню сусп. поділу праці, посиленню планомірності ведення сусп. господарства.

М. Д. Миронов.

 

Схожі за змістом слова та фрази