Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ
   

КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

- юридично визначений порядок діяльності спеціаліз. судових і квазісуд. органів у здійсненні конституційної юрисдикції. В Україні К. п. регламентується Конституцією України, Законом України «Про Конституційний Суд України» (1996) і Регламентом КС України. Ключове значення має порядок звернення до КС України з метою спричинити К. п. Формами такого звернення є конст. подання і конст. звернення.

Конст. подання — це письм. клопотання до КС України у визначеній законом формі про визнання неконституційним правового акта певного органу влади (коло яких встановлене) і необхідність офіц. тлумачення Конституції України і законів України. Актами, які можуть бути предметом розгляду щодо відповідності Конституції України, є закони та ін. правові акти ВР України, акти Президента України, КМ України і правові акти ВР АР Крим. Конст. поданнями є також звернення до КС України про визнання конституційними чинних міжнар. договорів України і тих, що вносяться до ВР України для надання згоди на їх обов'язковість. Такий же характер мають звернення про додержання конст. процедури розслідування і розгляду ВР України справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту, про порушення Верх. Радою АР Крим Конституції України або законів України, а також про відповідність вимогам певних статей Конституції України законопроекту про внесення до неї змін. Суб'єктами права на конст. подання з питань прийняття рішень КС України щодо неконституційності правових актів зазначених органів влади є Президент України, не менш як 45 нар. депутатів України, ВС України, Уповноважений ВР України з прав людини і ВР АР Крим. Суб'єктами такого ж права щодо ініціювання офіц. тлумачення є Президент України, не менш як 45 нар. депутатів України, Уповноважений ВР України з прав людини, ВС України, КМ України, ін. органи держ. влади, ВР АР Крим та органи місц. самоврядування. Підставою для конст. подання щодо офіц. тлумачення Конституції України і законів України визнана практ. необхідність у з'ясуванні або роз'ясненні, офіц. інтерпретації їх положень. Суб'єктом відповідного права щодо визнання конституційності міжнар. договорів є Президент України і КМ України. В ін. випадках суб'єктом права на конст. подання, згідно із законом є ВР України.

Конст. звернення — це письмове клопотання до КС України у відповідній формі про необхідність офіц. тлумачення Конституції України і законів України, метою якого є забезпечення реалізації або захисту конст. прав і свобод людини і гр-нина, а також прав юрид. особи. Суб'єктами права на конст. звернення є гр-ни України, іноз. гр-ни, особи без громадянства та юрид. особи. Підставою для конст. звернення є неоднозначне застосування положень Конституції України або законів України судами, ін. органами держ. влади, якщо уповноважений суб'єкт права вважає, що це може призвести або призвело до порушення його конст. прав і свобод.

За результатами розгляду справ щодо конституційності правових актів органів влади і щодо офіц. тлумачення КС України приймає рішення, а у справах з решти питань — дає висновки. Рішення і висновки КС України є обов'язковими до виконання.

В. М. Шаповал

 

Схожі за змістом слова та фрази