Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow генес-герма arrow ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ
   

ГЕОГРАФІЧНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

-частина земного природного оточення, з якою людське суспільство перебуває в даний момент у безпосередній взаємодії, тобто безпосередньо пов'язана з його життям і виробничою діяльністю. Оскільки для забезпечення своїх потреб людство залучає до використання все нові території й акваторії тощо, то перелік і заг. обсяг елементів, що їх включають у поняття "географічне середовище", все зростає. Гол. відміна Г. с. від географічної оболонки полягає в тому, що перше в міру розвитку суспільства розширюється, друга - ні. Г. с. є природним оточенням людини. Збереження Г. с. у стані, придатному для життя сучасних і майбутніх поколінь людства, є одним з найважливіших завдань науки і виробництва.

К. І. Геренчук.

Г.с. безпосередньо або опосередковано впливає на розвиток суспільства й діяльність людей. В немарксистській соціології вплив Г. с. на суспільство або повністю заперечується (географічний індетермінізм), або розглядається як головна причина історичного прогресу (див. Географічна школа в соціології). Марксизм-ленінізм спростував ці хибні погляди, висвітлив дійсну роль Г. с. в житті суспільства, розкрив конкретно-істор. форми їх взаємовпливу. Він науково довів, що не Г. с, а. спосіб виробництва є визначальним у розвитку суспільства. Вплив Г. с. на сусп. життя завжди опосередкований матеріальним виробництвом. З зростанням виробництва і науки освоєння Г. с. поглиблюється, розширюється і урізноманітнюється його зміст. Масштаби, характер і форми перетворення суспільством Г. с. визначаються ступенем розвитку продуктивних сил і характером виробничих відносин, які відіграють вирішальну роль у справі раціонального освоєння Г. с. і вивільнення суспільства від стихійних сил природи (див. Екологія соціальна). Найсприятливіші умови для використання Г. с. створює соціалістичне суспільство, про що свідчать раціональне, планомірне використання ним природних ресурсів, держ. заходи по охороні природи, конкретні пропозиції щодо міжнар. співробітництва в цій галузі. Див. також Відтворення природних ресурсів.

Літ.: Геренчук К. І. Основні проблеми фізичної географії. К., 1969; Калесник С. В. Общие географические закономерности Земли. М., 1970; Методологические аспекты исследования биосферы. М., 1975; Тарасенко М. Ф. Філософські аспекти відношення людина - природа. К., 1975; Человек и мир человека. К., 1977.

М. Ф. Тарасенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази