Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПОРТ
   

ЕКСПОРТ

(англ. export — вивіз, від лат. ехportare — вивозити) — вивезення товарів, послуг, технологій та ін. з митної тер. країни за кордон. У сучас. економіці зростає значення Е. інформації, н.-т. і практ. знань у вигляді ліцензій на винаходи, ноу-хау та ін. Е. капіталу—розміщення капіталу в грош. або товарній формі за кордоном з метою отримання прибутку, зміцнення екон. та політ, позицій. У сучас. умовах Е. обслуговує міжнар. поділ праці. Осн. частину Е. капіталу здійснює приват, сектор економіки у вигляді позик, кредитів, вкладів на поточні рахунки іноз. банків, а також інвестицій.

У країнах із соціально орієнтованою ринк. економікою через Е. певний надлишковий товар знаходить попит на світ, ринку, що стимулює розвиток нац. економік. Е. стимулює також розвиток наукомістких виробництв з високою технологією, продукція яких спроможна конкурувати на зовн. ринку. В Україні правила Е. визначаються Митним кодексом України, Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (1991), ін. нормат.-правовими актами та міжнар. договорами.

Див. також Зовнішньоекономічна діяльність, Міжнародне економічне право, Міжнародне торговельне право.

 

Схожі за змістом слова та фрази