Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow отр-оя arrow ОЧИСНІ СПОРУДИ
   

ОЧИСНІ СПОРУДИ

— інженерні споруди системи каналізації населеного місця або промислового підприємства, призначені для очищування, знешкоджування та знезаражування стічних вод. О. с. поділяють на загальні (загальноміські), на яких стічні води різного виду очищують сумісно, та локальні, де в разі потреби попередньо очищують (з одночасним вилученням цінних речовин — відходів виробництва) виробничі стічні води з підвищеною концентрацією забруднюючих домішок. З локальних О. с. стічні води спрямовують у системи виробничого водопостачання або на заг. О. с. для подальшого очищування. Розрізняють О. с. механічного, біологічного, фіз.-хімічного та додаткового очищування. Спорудами мех. очищування є: гратки (гратки-дробарки) й сита, де при проціджуванні води затримуються грубі покидьки; пісковловлювачі, в яких осаджуються важкі мінеральні домішки, переважно пісок (з них гідроелеватори подають пісок на спец, майданчики або у бункери для зневоднювання); відстійники різних типів (перед спорудами біол. очищування — первинні), де з стічних вод вилучають осн. масу дрібних нерозчинених домішок. В разі потреби інтенсивнішого мех. очищення перед первинними відстійниками стічні води піддають попередній обробці (аерації) у преаераторах, біокоагуляторах чи прояснювачах, де відбувається коагуляція дуже дрібних частинок (вони осідають при наступному відстоюванні). Для мех. очищування виробн. стічних вод від нафтопродуктів, жирів, масел, смол, волокон застосовують нафто-, жиро-і масло вловлювачі, флотатори (для електр., напірної та пінної флотації), барабанні сітки, мікро-фільтри, фільтри. До споруд біологічного очищення стічних вод у штучних умовах належать аеротенки, аерофільтри, біофільтри, вторинні відстійники. Біол. очищування в умовах, близьких до природних, відбувається у біоставках, на полях фільтрації і полях зрошування. Для фіз.-хім. очищення застосовують флотатори, сорбери, десорбери, пристрої для іонного обміну, випаровування, гіперфільтрації, а також пристрої для приготування і дозування хім. реагентів, змішувачі, камери реакцій, відстійники тощо. Споруди додаткового очищування — фільтри, мікрофільтри, біоставки, а також змішувачі та ін. пристрої. Знезаражують (звичайно хлором) стічні води у контактних резервуарах; осад, що утворився в процесі очищування стічних вод, обробляють і знешкоджують у метантенках, відстійниках-септиках, двоярусних відстійниках, зневоднюють його на мулових майданчиках, у фільтр-пресах, вакуум-фільтрах, центрифугах тощо. Для термічної обробки осаду застосовують камери дегельмінтизації (в них знешкоджують яйця гельмінтів) та спец. сушарки. Вибір типу О. с. зумовлюється видом забруднень і кількістю стічних вод, місцевими умовами, вимогами до якості очищеної води. В УРСР найбільші загальноміські О. с. побудовано у Києві (заг. потужність 1200 тис. м3 стічних вод на добу) — Бортницька і Ново-бортницька станції аерації (мал.), Одесі (600) і Харкові (950 тис. м3 стічних вод на добу).

Літ.: Канализация. М., 1975: Китель Е. М. Эксплуатация канализационных очистных сооружений. К., 1978; Кульский Л. А. [та ін.]. Справочник по свойствам, методам анализа и очистке воды. ч. 1—2. К.. 1980.

В. I. Новиков.

Очисні споруди - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази