Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВНИЧИЙ З'ЇЗД 1917
   

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВНИЧИЙ З'ЇЗД 1917

- зібрання укр. юристів, яке відбулося за ініціативою Українського правничого товариства 13-14(26-27).УІ 1917 у Києві. Проходив під головуванням відомого юриста і громад, діяча М. Г. Левитського, почес. головою було обрано М. С. Грушевського. Заслухано доповіді «Про державний лад України на підставі вимог життя і теорії державного права» М. С. Грушевського, «Історичний огляд української правничої творчості» Р. М. Лащенка, «Конкретні заходи до організації суду на національному українському грунті» Ю. Г. Гаєвського, «Про правничу термінологію і правничу мову» А. І. Яковліва та ш. Учасники з'їзду підтримали опублікований напередодні 1-й Універсал УЦР і ухвалили негайно приступити до відновлення і творення укр. права на підставі даних науки, життя і правової свідомості людності відповідно до умов нового життя. Визнали за необхідне запровадити в судах і нотаріаті укр. мову з одночасним забезпеченням прав нац. меншин на вчинення юрид. дій рідною мовою. Українському правничому товариству було доручено скласти програму діяльності щодо розробки укр. юридичної термінології, обрати редакційну комісію з юристів і філологів для складання відповідного термінологічного словника. З'їзд утворив Київ, крайовий судовий комітет для підтримки зв'язків між УЦР і місцевими судовими установами. До його складу були обрані: Г. Д. Вовкушевський, В. І. Войткевич-Павлович, Ю. Г. Гаєвський, Р. М. Лащенко, Г. В. Лемех (Лемеха), 3. Г. Маргуліс, М. І. Радченко, М. С. Ткаченко, А. І. Яковлів.

Літ.: «Южный Край», 1917, № 1-4; Лашенко Р. М. Укр. Правниче Т-во в Києві. «Правник», 1918, № 1.

І. Б. Усенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази