Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Б-бл arrow БЕЗПЕКА РАДІАЦІЙНА
   

БЕЗПЕКА РАДІАЦІЙНА

— дотримання певних меж радіаційного впливу на персонал об'єктів атом, енергетики, населення та навколишнє природ, середовище, визначених відповід. нормами, правилами і стандартами. Гол. нормат. актом в Україні, який регулює питання Б. р, є Закон «Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку» (1995). Ним, зокрема, передбачено відповідальність д-ви за гарантування Б. р. З цією метою у країні здійснюються на держ. рівні регулювання Б. р. під час використання ядер, енергії, облік ядер, матеріалів і джерел іоніз. випромінювання, контроль і нагляд за раді-ац. обстановкою тощо. Дотримання режиму використання ядер, установок і джерел іоніз. випромінювання забезпечується реалізацією законодавчо закріпленого дозвільного принципу. Він забороняє будь-яку діяльність, пов'язану з використанням ядер, установок та джерел іоніз. випромінювання, якщо на це юрид. чи фіз. особа не має відповідного дозволу, виданого у встановленому порядку. Ядер, установка, джерело іоніз. випромінювання можуть використовуватися лише так, як це передбачено умовами дозволу. Держ. контроль і нагляд у галузі Б. р. здійснюють органи М-ва охорони навколишнього природ, середовища та ядер, безпеки України, М-ва охорони здоров'я України тощо. За порушення законодавства щодо Б. р. передбачено юрид. відповідальність фіз. та юрид. осіб. Так, організація, яка експлуатує об'єкти атом, енергетики, повністю відповідає за ядер, шкоду (див. Відшкодування ядерної шкоди). Кодексом України про адміністративні правопорушення встановлено адм. відповідальність за: заготівлю, переробку або збут радіоактивно забруднених продуктів харчування чи ін. продукції (ст. 422); порушення режиму радіан, безпеки в радіоактивно забруднених місцевостях (ст. 46і); порушення правил і норм з ядер, та радіац. безпеки при використанні джерел іоніз. випромінювання (ст. 95). За Кримінальним кодексом України, до крим. відповідальності притягують у разі приховування чи перекручення відомостей про стан екологічної, зокрема радіац., обстановки або захворюваності населення (ст. 227і); заготівлі, переробки або збуту радіоактивно забруд. продуктів харчування чи ін. продукції (ст. 2272); незаконного придбання, зберігання, використання, передачі або руйнування радіо-акт. матеріалів (ст. 2282); їх розкрадання (ст. 2283); погрози вчинення викрадення радіо-акт. матеріалів (ст. 2284); порушення правил їхнього зберігання, використання, обліку і перевезення (ст. 2285).

Див. також Безпека національна, Безпека екологічна.

Літ.: Бабаев Н. С, Демин В. Ф., Кузьмин И. И. Проблемы безопасности ядер, энергетики. М., 1978; Иойрыш А. И., Мостовец А. Н. Междунар. режим безопасности развития ядер, энергии. М., 1988; Малышева Н., Ерофеев Н., Петрина В. Экол.-правовые вопросы н.-т. прогресса. К., 1992. Ю. М. Крупка.

 

Схожі за змістом слова та фрази