Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТОВАРИСЬКИЙ СУД
   

ТОВАРИСЬКИЙ СУД

- за рад. часів виб. громад, орган, який розглядав справи про дрібні правопорушення. Останнє Положення про товариський суд УРСР було затв. Президією ВР УРСР у 1987. Відповідно до нього Т. с. створювалися на підприємствах, в установах і організаціях, у вищих і середніх навч. закладах, колгоспах, жилих будинках, колективах трудящих за рішенням заг. зборів труд, колективу, колективу студентів або учнів, сходу мешканців будинків або гр-н селища, села за згодою викон. к-тів відповід. рад нар. депутатів. Судді Т. с. обиралися відкритим голосуванням на заг. зборах (конференціях), сходах гр-н за місцем роботи, навчання чи проживання строком на два роки. Кількість членів суду встановлювалася зборами, але не менше п'яти. Члени суду зі свого складу обирали відкритим голосуванням голову Т. с, його заступника і секретаря. Т. с. не менш як один раз на рік звітували про свою діяльність перед заг. зборами виборців. Т. с. були підсудні справи: про порушення труд, дисципліни, дрібне хуліганство, дрібне розкрадання держ. або громад, майна, дрібну спекуляцію; про образу, наклеп, побої та легкі тілесні ушкодження, що не спричинили розладу здоров'я, якщо ці діяння вчинені вперше, про лихослів'я; про невиконання або неналежне виконання батьками, опікунами або піклувальниками обов'язків щодо виховання дітей; про недостойне ставлення до батьків, негідну поведінку в сім'ї; про недостойне ставлення до жінки; про ухилення хворих на хрон. алкоголізм від лікування у лік.-профілакт. закладах охорони здоров'я; про псування жилих і нежилих приміщень та комунал. устаткування; про недодержання правил протипож. безпеки; про порушення правил внутр. розпорядку в квартирах і гуртожитках; про стягнення збитків, заподіяних дрібними лісопорушеннями, вчиненими вперше, якщо збитки не перевищували ЗО крб.; про дрібні цив.-правові спори між гр-нами на суму до 50 крб. — за згоди учасників спору на розгляд справи в Т. с; про дрібні адм. правопорушення за необхідності вжиття до правопорушника заходів громад, впливу. Т. с. міг розглядати справи про діяння, вчинені вперше, які містили ознаки злочину, що не становив великої сусп. небезпеки, якщо органи внутрішніх справ, прокуратура або суд передавали мат-ли такої справи на його розгляд. Розглядав справи за місцем роботи, навчання або проживання особи, притягнутої до суду. Т. с. мав право: зобов'язати публічно просити вибачення у потерпілого або колективу; оголосити товариське попередження; оголосити громад, осуд, громад, догану з опублікуванням або без опублікування у пресі; накласти грош. штраф у розмірі до 10 крб., якщо проступок не був пов'язаний з порушенням труд, дисципліни, а у справах про дрібне розкрадання держ. або громад, майна, дрібне хуліганство та ін. правопорушення — штраф у розмірі до 50 крб.; поставити перед кер. підприємства, установи, організації питання про переведення винного в порушенні труд, дисципліни на нижчеоплачувану роботу, на нижчу посаду чи про звільнення. Рішення Т. с. могло бути оскаржене особою, щодо якої воно винесено, потерпілим і учасниками цив.-прав. спору протягом 10 днів від дня його винесення до відповід. профсп. к-ту підприємства, установи, організації або викон. к-ту місц. ради нар. депутатів. Вказані органи, встановивши, що рішення Т. с. суперечить зак-ву або обставинам справи, могли скасувати його і надіслати мат-ли до того самого Т. с. на новий розгляд або припинити провадження у справі. Т. с. здійснював контроль за виконанням своїх рішень. За невиконання рішення у встановлений строк він надсилав справу нар. судді, який піс ля перевірки поданих мат-лів і законності рішення видавав викон. лист. У разі незаконності рішення Т. с. нар. суддя вмотивованою постановою відмовляв у видачі викон. листа. Керівництво діяльністю усіх Т. с. здійснювалося відповід. радами нар. депутатів, профсп. і домовими к-тами. Т. с. рад. зразка припинили свою діяльність після розпаду СРСР.

Літ.: Товарищеские суды. К., 1987.

С. В. Прилуцький.

 

Схожі за змістом слова та фрази