Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА АВТОНОМІЯ
   

НАЦІОНАЛЬНО-ТЕРИТОРІАЛЬНА АВТОНОМІЯ

— форма організації життя національних меншин, що проживають компактно і не мають на тер. певної країни своїх нац. держ. утворень. Адм. формами Н.-т. а. є нац. райони, нац. селища, нац. сільські населені пункти. Специфічні нац. інтереси (екон., екол., культурні) представляє місц. влада в тер. та федер. органах влади.

У 20—30-і рр. 20 ст. у практиці нац.-держ. будівництва в СРСР широко використовувалися не тільки вел. автономні нац.-тер. утворення (республіки, області, округи), а й нац. райони та нац. сільради. 3-й з'їзд Рад СРСР (13—20.V 1925) прийняв рішення, згідно з яким при значній чисельності нац. меншин утворювалися окр. ради з використанням мов цих меншин і організовувалися школи, ін. навч. заклади з навчанням рід. мовою. У 20-х рр. у країні було утворено десятки нац. районів. Після прийняття 20.ХІІ 1930 пост. Президії ВЦВК СРСР «Про організацію національних об'єднань у районах розселення малих народів Півночі» цей процес посилився. Так, у РСФРР поряд з 8 нац. округами було утворено, зокрема, 17 евенкійських районів, 1932 — ще 2 таких райони у складі Далекосх. краю. У серед. 30-х рр. у СРСР було 270 нац. районів (у РСФРР -понад 120, в УСРР — 12, у т. ч. 7 німецьких, З болгарських, 1 польський, 1 єврейський) і бл. 2 000 нац. сільрад. Це позитивно вплинуло на процес збереження і вираження нац. самобутності малочисельних народів та нац. меншин, зокрема шляхом організації та функціонування держ. влади й управління, суду, навч. закладів, культур.-осв. установ рід. мовою. У серед. 30-х рр. внаслідок деформацій у рад. нац. політиці форми нац.-тер. устрою перестали існувати.

Тепер Н.-т. а. утворюються на територіях, що характеризуються певною екон. цілісністю, особливостями нац. складу і побуту. Це відбувається у двох формах — політичній та адміністративній. Політична Н.-т. а. пов'язана з утворенням авт. республік як особливих нац. держав. Адміністративна Н.-т. а. існує у вигляді авт. областей, нац. округів тощо.

Літ.: Нац. отношения. М., 1997; Міграц. процеси в сучас. світі: світовий, регіон, та нац. виміри. К., 1998.

І. О. Кресіна.

 

Схожі за змістом слова та фрази