Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow зат-зміш arrow ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
   

ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО

- галузь права, яким регулюються сусп. відносини щодо власності на землю, держ. управління зем. фондом, використання та охорони землі як природ, ресурсу і засобу в-ва, охорони прав і закон, інтересів суб'єктів зем. відносин. Для сучас. 3. п. України характерні такі принципи: багатоманітність і рівноправність усіх форм власності на землю, перебування землі у цив. обігу; держ. управління зем. фондом; багатоманітність форм використання землі; рац. цільова експлуатація земель; стабільність права землекористування; платність використання земель; екологізація правовідносин у цій галузі.

Багатогран. характер зем. відносин, зумовлений тим, що земля, з одного боку, є об'єктом власності, нерухомим майном, а з другого, — частиною природ, середовища, визначив особливості методу 3. п. Вони виявляються у різних способах впливу на учасників зем. відносин, притаманних як приватному, так і публічному праву. Відповідно регулювання сусп. зем. відносин базується на імперативному та диспозитивному методах.

3. п. як галузь права складається з певних груп зем.-правових норм, що регулюють однорідні, якісно єдині види зем. відносин та об'єднуються у зем.-правові інститути. Система 3. п. — це сукупність зем.-правових інститутів, кожен з яких займає у цій системі певне місце і входить до загальної чи особливої частин 3. п. в чіткій послідовності.

До заг. частини 3. п. України належать такі інститути: предмет і система 3. п.; історія зем. права; джерела зем. права; зем.-правові норми та зем.-правові відносини; право власності на землю; правові форми використання земель; держ. управління зем. фондом; правова охорона земель; юрид. відповідальність за порушення зем. зак-ва. До особливої частини 3. п. належать такі інститути: правовий режим земель сільськогосп. призначення; правовий режим земель сел. (фермерських) господарств; правовий режим земель нас. пунктів; правовий режим земель пром-сті, тр-ту, зв'язку, оборони та ін. призначення; правовий режим земель гр-н; договори щодо відчуження зем. ділянок; правовий режим земель природоохор., оздо-ровч., рекреац. та істор.-культур, призначення; правовий режим земель ліс. фонду; правовий режим земель вод. фонду; правовий режим земель, наданих для використання надр; правовий режим земель запасу. Див. також Земельний кодекс України, Землеволодіння, Землекористування, Землеустрій.

Літ.: Шульга М. В. Актуальные правовые проблемы зем. отношений в совр. условиях. X., 1998; Аграрне зак-во України: проблеми ефективності К., 1998.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази