Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСОБИСТА ВЛАСНІСТЬ
   

ОСОБИСТА ВЛАСНІСТЬ

- одна з форм власності в СРСР. Уперше закріплена у прав, порядку після Жовт. революції 1917 і скасування приват, власності (Конституція УСРР 1919). Конституцією УРСР 1937 визначалася О. в. гр-н на їхні труд, доходи і заощадження, на жилий будинок і підсобне дом. г-во, на предмети дом. г-ва і вжитку та особистого споживання і комфорту, як і на успадкування О. в. гр-н. За Конституцією УРСР 1978 основу О. в. гр-н УРСР становили їхні труд, доходи. Майно, яке мали гр-ни, не повинно було служити для одержання нетруд. доходів, використовуватися на шкоду інтересам сусп-ва. Рад. правова доктрина виходила з того, що О. в. була похідною від соц. власності, оскільки джерелом її виникнення була праця гр-н у соц. секторі.

Суб'єктами права О. в. визнавалися гр-ни і колгоспний двір. Гр-ни розпоряджалися цією власністю на свій розсуд, але за умови поєднання особистих інтересів із суспільними, не порушуючи правил соц. співжиття. Не допускалося перетворення О. в. на джерело одержання нетруд. доходів, оскільки це суперечило їх призначенню. Тому незаконним було використання О. в. з метою експлуатації чужої праці, спекуляції, а також використання її для промислу.

Власність колгоспного двору як різновид О. в. гр-н було встановлено ст. 7 Конституції УРСР 1937. Колг. двору дозволялося мати у власності підсобне г-во на присадиб. ділянці землі, що перебувала у його користуванні, жилий будинок, продукт, худобу, птицю та дрібний сільськогосп. інвентар. Крім того, двору належали передані у його власність членами двору їхні труд, доходи від участі в громад, г-ві колгоспу або ін. майно, а також предмети дом. вжитку й особистого користування, придбані на спільні кошти.

До О. в. належала також власність гр-н, які займалися індивід, труд, діяльністю у с. г. (ст. 17 Конституції УРСР 1978), яка грунтувалася виключно на особистій праці членів г-ва. У власності такого г-ва могли бути робоча худоба і сільськогосп. реманент, необхідний для обробітку ділянки землі, відведеної їм у користування.

Після проголошення незалежності України 1991 було прийнято Закон «Про власність», яким встановлено індивідуальну (особисту і приватну трудову) власність. 7 .VII 1992 до Закону внесено поправки, за якими слова «індивідуальна (особиста і приватна трудова) власність» замінено словами «приватна власність». Цим же Законом зазначено, що майно, придбане в результаті спільної праці членів сім'ї, а також осіб, що ведуть селянське (фермерське) г-во, є їх спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено письм. угодою між ними. Чинна Конституція України не містить поняття «особиста власність». Воно замінене поняттям «приватна власність».

Літ.: Козырь М. И. Прав, регулирование личного подсоб, хозяйства. М., 1981; Власник і право власності. К., 1994; Семчик В. I. Право власності за Конституцією України. К., 1997.

В. I. Семчик.

 

Схожі за змістом слова та фрази