Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow право оп-прим arrow ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ
   

ПРИЙНЯТТЯ НА РОБОТУ

- спосіб виникнення труд, відносин. Здійснюється шляхом укладання особою трудового договору з підприємством, установою, організацією про роботу за певним фахом, кваліфікацією або посадою. Не допускається П. на р. осіб молодше 16 років (ст. 188 КЗпП України). Як виняток, за згодою одного з батьків або особи, що його замінює, можуть прийматись на роботу особи, які досягли 15 років. Для підготовки молоді до продуктивної праці допускається П. на р. учнів загальноосв. шкіл, профес.-тех. і середніх спец, навч. закладів для виконання легкої праці, що не завдає шкоди здоров'ю і не порушує процесу навчання, у вільний від навчання час по досягненні ними 14-річного віку за згодою одного з батьків або особи, що його замінює. Неповнолітні, тобто особи, які не досягай 18 років, у трудових правовідносинах прирівнюються у правах до повнолітніх, а в галузі охорони праці, роб. часу, відпусток та деяких ін. умов праці користуються пільгами, встановленими зак-юм України (ст. 187 КЗпП). П. на р. згідно з труд, договором оформляється наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу. У наказі (розпорядженні) вказується, до якого структур, підрозділу та на яку посаду (роботу) приймається працівник. Найменування роботи, професії чи посади записуються відповідно до Класифікатора професій (затв. Держстандартом України 27.vi1 1995). При зарахуванні на роботу робітників вказується також розряд, а спеціалістів — категорія. З наказом (розпорядженням) про зарахування на підприємство працівника ознайомлюють під розписку. Крім того, приймаючи працівника на роботу, власник або уповноважений ним орган повинні ознайомити його з дорученою роботою, умовами оплати праці, правами та обов'язками, правилами внутр. трудового розпорядку, колект. договором, який діє на даному підприємстві, провести інструктаж з питань охорони праці, санітарії та гігієни праці, протипожеж. охорони. Законом встановлено заг. перелік док-тів, які мають право вимагати від гр-нина при оформленні його на роботу. Насамперед це паспорт або ін. док-т, що посвідчує особу, а також трудова книжка. При П. на р., до виконання якої, згідно з зак-вом, можуть бути допущені тільки особи зі спец, освітою (вчителі, лікарі, юристи, інженери, водії та ін.), вони зобов'язані подати також док-ти про освіту (спеціальність, кваліфікацію), стан здоров'я та ін. Забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, подання док-тів, не передбачених зак-вом.

Зак-вом встановлено певні гарантії при укладенні, зміні та припиненні труд, договору. Такою гарантією, зокрема, є заборона необгрунтованої відмови у П. на р. Вимоги щодо віку, рівня освіти, стану здоров'я працівника можуть встановлюватись зак-вом України (ст. 22). Не допускається обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих переваг при укладенні, зміні та припиненні труд, договору залежно від походження, соціального і майн. стану, расової та нац. належності, статі, мови, політ, поглядів, реліг. переконань, членства у профспілці чи ін. об'єднанні гр-н , роду і характеру занять, місця проживання.

Закон забороняє відмовляти жінкам у П. на р. і знижувати їм заробітну плату з мотивів, пов'язаних з вагітністю або наявністю дітей віком до 3 років, а одиноким матерям — за наявності дитини віком до 14 років або дитини-інваліда. При відмові у П. на р. зазначеним категоріям жінок власник або уповноважений ним орган зобов'язані повідомляти їм причини відмови у письм. формі. Відмова у П. на р. може бути оскаржена в суді (ст. 184). Не може бути відмовлено в П. на р. особі, запрошеній на роботу в порядку переведення з ін. підприємства, установи, організації за погодженням між керівниками підприємств.

Водночас законом у ряді випадків передбачаються деякі обмеження у П. на р. окремих осіб, зайняття ними певних посад або виконання певної роботи. Так, забороняється укладення труд. договору з гр-н ином, якому за мед. висновком запропонована робота, що протипоказана за станом здоров'я (ст. 24). Ці обмеження стосуються також осіб, позбавлених суд. органами права посідати певні посади або займатися певною діяльністю на визначений строк. Відповідальність за належне оформлення труд, договору покладається на власника або уповноважений ним орган, що здійснює управління підприємством, установою, організацією.

С. В. Дріжчана.

 

Схожі за змістом слова та фрази