Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СЛІДЧОГО І ПРОКУРОРА
   

ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СЛІДЧОГО І ПРОКУРОРА

— інститут кримінально-процесуального права, спрямований на забезпечення законності при провадженні кримінальної справи. Дії слідчого можуть бути оскаржені усно чи письмово прокуророві як безпосередньо, так і через слідчого. Слідчий зобов'язаний протягом доби направити прокуророві скаргу, що надійшла до нього, разом зі своїми поясненнями. Подача скарги не зупиняє виконання дії, яка оскаржується, коли це не визнає за потрібне слідчий або прокурор (ст. 234 КПК України).

Прокурор протягом 3 днів після одержання скарги зобов'язаний вирішити її і повідомити скаржника про результати. Відмова у задоволенні скарги повинна бути вмотивована. Рішення прокурора може оскаржуватися вищестоящому прокуророві (ст. 235 КПК). Скарга на дії прокурора при проведенні ним досудового слідства або окр. слідчих дій у справі подається вищестоящому прокуророві, який її розв'язує у встановленому порядку (ст. 236). Дії слідчого та прокурора можуть бути оскаржені до суду. Скарги розглядаються судом першої інстанції при поперед, розгляді справи або при розгляді її по суті, якщо інше не передбачено зак-вом. Скарга на рішення слідчого, прокурора про відмову в порушенні крим. справи подається особою, інтересів якої вона стосується, або її представником до район, (міського) суду за місцем знаходження органу або роботи посад, особи, яка винесла постанову, протягом 7 днів від дня отримання копії постанови чи повідомлення прокурора про відмову у скасуванні постанови (ст. 236')-Скарга на постанову прокурора, слідчого про відмову у порушенні крим. справи розглядається суддею одноособово не пізніше 10 днів з дня її надходження до суду. Суддя витребовує мат-ли, на підставі яких було відмовлено в порушенні справи, знайомиться з ними і повідомляє прокурора та особу, яка подала скаргу, про час її розгляду. В разі необхідності суддя заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу. Розглянувши скаргу, він приймає одне з таких рішень: скасовує постанову про відмову в порушенні справи і повертає мат-ли для проведення дод. перевірки; залишає скаргу без задоволення.

На постанову судці прокурор, особа, яка подала скаргу, протягом 7 діб від дня її винесення можуть подати апеляцію до апеляційного суду. Копія постанови судді надсилається особі, яка винесла постанову, що була оскаржена, прокуророві та особі, яка подавала скаргу (ст. 2362).

Постанова слідчого, прокурора про закриття крим. справи може бути оскаржена особою, інтересів якої вона стосується, або її представником до район, (міського) суду за місцем розташування органу або роботи посад, особи, яка винесла постанову, протягом 7 днів від дня отримання її копії чи повідомлення прокурора про залишення скарги на цю постанову без задоволення (ст. 2365). Скарга на постанову слідчого, прокурора про закриття справи розглядається суддею одноособово не пізніше 5 днів, а в разі складності справи — не пізніше 10 днів від дня надходження закритої справи до суду. Суддя витребовує справу, знайомиться з нею, а в разі необхідності заслуховує пояснення особи, яка подала скаргу на постанову. Про час розгляду скарги суддя повідомляє прокурора та особу, що подала скаргу; вони можуть взяти участь у її розгляді та висловити свої доводи. Розглянувши скаргу, судця приймає одне з таких рішень: залишає скаргу без задоволення; скасовує постанову про закриття справи і направляє справу прокурору для відновлення слідства або дізнання. Скасовуючи постанову про закриття справи і направляючи справу прокурору для відновлення досуд. слідства або дізнання, судця вказує, які обставини належить з'ясувати при проведенні розслідування. На постанову судді прокурором, особою, яка подала скаргу, протягом 7 діб з дня її винесення може бути подана апеляція до апеляц. суду (ст. 2366).

М. І. Сірий.

 

Схожі за змістом слова та фрази