Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дип-док arrow ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНА
   

ДІЯЛЬНІСТЬ РЕЛІГІЙНА

- одна з осн. категорій соціології релігії. Характеризує реліг.-регламентовану практ.-духовну активність віруючих, їх спільнот, реліг. інститутів. Змістом Д. р. є своєрідна «матеріалізація» реліг. ідей. Вона детермінована реліг. переконаннями, почуттями, нормами, приписами, установками церкви та ін. керівних реліг. структур.

Д. р. не існує інакше, як у формі релігійних дій. Реліг. дія — це локалізований у часі й просторі конкретний акт реліг. активності віруючих індивідів або їх об'єднань. Д. р. і релігійна дія співвідносяться як загальне та окреме.

У релігієзнавстві традиційно виділяють два види Д. р. — культову і позакультову. Культова Д. р. — це сукупність реліг. (культових) дій, пов'язаних із ставленням до надприродного: молитви, богослужіння, таїнства, обрядові, ритуальні, магічні дії, каяття, жертвопринесення. Культова дія, як правило, має чітку «вертикальну», трансцендентну спрямованість і постає невід'ємним елементом у системі стосунків «віруюча людина — Бог». Культова Д. р. не є предметом законод. регулювання. Однак вона може бути обмежена законом в інтересах громад, спокою, охорони громадського порядку, здоров'я або моралі, для захисту права на свободу совісті ін. людей. Цю норму зафіксовано і в ст. 35 Конституції України. Вона кореспондується з відповідними нормами міжнар. правових актів, що стосуються означеної сфери. Позакультова Д. р. — це сукупність релігійно обумовлених дій віруючих, реліг. інститутів, що мають за мету задоволення духовних і практ. потреб функціонування реліг. організацій: 1) у духовній сфері — продукування реліг. ідей, богосл.-теологічне їх обгрунтування, інтерпретація, систематизація; 2) у практ. сфері — пропаганда, поширення реліг. ідей, місіонерська, доброчинна, реліг.-освіт-ня, виховна, управл. діяльність у системі реліг. організацій. Практ. сфера позакультової Д. р. є предметом законод. регулювання лише в тій частині, яка не є втручанням в канонічне поле правомірної діяльності реліг. організацій.

М. Ю. Бабій.

 

Схожі за змістом слова та фрази