Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЛИ ПОКАРАННЯ
   

СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, ЯКІ ВІДБУВАЛИ ПОКАРАННЯ

- комплекс прав., екон., орг., соціально-психол. та ін. заходів, що здійснюються стосовно осіб, які відбули покарання, з метою пристосування до умов соціального середовища та захисту їх прав і закон, інтересів. Застосовується щодо осіб, які: відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк; звільнені від дальшого відбування зазнач, видів покарань за хворобою, на підставі законів України про амністію чи акта про помилування; умовно-достроково звільнені від відбування покарання, яким невідбута частина покарання замінена більш м'яким; звільнені від вибування покарання вагітні жінки і жінки, які мають дітей віком до 3 років. Поширюється на гр-н України, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають на тер. України і звернулися до спостереж. комісій чи ін. органів, установ і організацій, уповноважених здійснювати заходи соціальної адаптації, протягом 6 міс. після звільнення з установ виконання покарань. Осн. формою С. а. о., які в. п., є соціальний патронаж. Він є комплексом заходів держ. підтримки та допомоги звільненим особам, що здійснюються з метою сприяння цим особам у працевлаштуванні, профес. переорієнтації та перепідготовці, створення належних житл.-побут, умов, запобігання впливу на них криміноген. факторів. Зазнач, заходи здійснюються місц. органами викон. влади, органами місц. самоврядування, центрами соціальної адаптації, службами у справах неповнолітніх, центрами соціальних служб для молоді, спостереж. комісіями, органами соціального захисту населення, охорони здоров'я, внутр. справ, центрами зайнятості населення, будинками-інтерна-тами, призовими центрами, службами психол. допомоги, притулками, в т. ч. для неповнолітніх, установами соціального патронажу, будинками нічного або тимчас. перебування звільнених осіб, громад, орг-ціями та ін. уповноваженими на це органами, організаціями та установами.

Умови і порядок надання соціальної допомоги звільненим особам, а також прав, засади участі в їх соціальній адаптації органів викон. влади та органів місц. самоврядування, підприємств, установ, організацій і об'єднань гр-н визначаються Законом України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» (2003) та ін. актами соціального зак-ва. Згідно з цими актами звільнені особи, які потребують поліпшення житл. умов, мають право на отримання жилого приміщення у порядку, передбаченому Житл. кодексом України. Особам, що звільнилися з установ виконання покарань і не мають житл. площі, по прибутті до обраного місця проживання, на період до її отримання, місц. органи викон. влади надають місце для тимчас. проживання у спец, гуртожитках або центрах соціальної адаптації. Місце для проживання у цих гуртожитках та центрах надається також особам, житл. площа яких тимчасово заселена, на період до її звільнення та особам, яким повернути кол. жиле приміщення немає можливості, — на період до поліпшення їх житл. умов у порядку, передбаченому зак-вом. Звільненим особам забезпечується надання мед. допомоги за місцем проживання або за місцем реєстрації. Особи, які на момент звільнення потребують стаціонарної мед. допомоги, направляються до закладів охорони здоров'я на підставах і в порядку, визначених зак-вом. Гр-ни похилого віку (чоловіки у віці 60 та жінки у віці 55 років і старші, а також особи, яким до досягнення заг. пенс, віку залишилося не більше півтора року), інваліди першої і другої груп із числа звільнених осіб за їх заявою та на підставі висновку мед. частини установи виконання покарань і клопотання місц. органів соціального захисту населення можуть бути направлені до спец, будинків-інтернатів, якщо вони потребують стороннього догляду та мед. обслуговування і не мають працездат. дітей або родичів. Звільнені особи віком від 15 до 28 років отримують інформ., прав., труд., мед., психолого-педагогічну та ін. форми соціальної допомоги в соціальних службах для молоді на підставах і в порядку, передбачених зак-вом. Центр, орган викон. влади з питань виконання покарань разом з М-вом освіти та науки України повинні забезпечити надання особам, які відбувають покарання, з метою їх дальшої соціальної адаптації можливості в оволодінні соціально необхідними професіями з урахуванням потреб нац. економіки через систему профес.-тех. освіти. Фін. і матеріально-тех. забезпечення заходів щодо С. а. о., які в. п., здійснюється за рахунок держ. і місцевого бюджетів, добровільних пожертвувань підприємств, установ і організацій, реліг. об'єднань, внесків окр. гр-н тощо.

Див. також Ресоціалізація, Соціальна реабілітація.

В. П. Нагребельний, О. О. Кваша.

 

Схожі за змістом слова та фрази