Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow син-спад arrow СЛУЦЬКИЙ ЛІТОПИС
   

СЛУЦЬКИЙ ЛІТОПИС

Уваровський список західноруських літописів — одна з коротких редакцій західнорус. літописів. С. л. складено в кін. 15 ст. (визначено за почерком) при дворі слуцьких князів; є приписка за 1542 про смерть одного зі слуцьких князів. Зберігся у рукопис, зібранні рос. археолога О. С. Уварова. За змістом дуже близький до Супрасльського літопису, що свідчить про спільне для обох пам'яток більш давнє літописне джерело. У С. л. осн. увагу приділено подіям, пов'язаним з історією Великого князівства Литовського. Поділяється на дві частини, подані у зворот, хронол. порядку: у першій частині виклад подій починається з 2-ї пол. 14 ст., їх доведено до 1446; у другій (компілятивній) — подано відомості з 970 і до нашестя хана Батия на Київ. Русь 1237-40. Поч. рукопису втрачено, тому текст починається із середини фрази. Першу частину під наз. «Літопис великих князів литовських» опубл. рос. історик О. М. Попов в «Ученых записках II отделения императорской Академии наук» (1854, кн. І, ч. НІ); другу - під наз. «Літописець про великого князя московського» — видрукував архімандрит Леонід у зб. «Систематическое описание славяно-российских рукописей собрания гр. А. С. Уварова» (ч. 14. М., 1893). С. л. — цінне джерело для вивчення історії Білорусі, Литви та України.

Літ.: Уваров, список. В кн.: Поли. собр. рус. летописей, т. 17. Западнорус. летописи. СПб., 1907; Багалій Д. Нарис укр. історіографії, т. 1. Літописи, в. 1. К., 1923; Су-шицький Т. П. Західноруські літописи як пам'ятки л-ри. К., 1930.

Л. А. Сухих.

 

Схожі за змістом слова та фрази