Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow П-пен arrow ПАТРИЦІАТ
   

ПАТРИЦІАТ

(лат.— звання патриція, від — патрицій) — заможна, привілейована частина населення міст Зх. Європи (купці, банкіри, лихварі, заможні домо- і землевласники). Термін увійшов у вжиток з 14 ст. в епоху Відродження. Однак саме явище виникло ще раніше: в Пн. Італії (11 ст.), у Фландрії (12 ст.) та Німеччині (13 ст.), де міста стали добиватися самоврядування. П. поступово прибирав до своїх рук владу, присвоював право обирати міські органи управління (міські ради, магістратури та ін.), використовуючи ці органи для запровадження вигідної для себе системи податків, набуття прибуткових відкупів, монополій, прямого присвоєння міських коштів, земель тощо. Екон. могутність найбагатших сімейств грунтувалася на власності на міські землі й будинки, на торгівлі, лихварстві тощо. Особливо сильною влада П. була в т. з. містах-державах (Венеції, Генуї), в Ганзейських містах, вел. містах феодально роздроблених країн, які добилися значної самостійності від центр, влади. Становище П. як соціально-політ. верстви міського населення було своєрідним. З одного боку, він виростав та існував у специф. умовах міського, товарного г-ва, яке згодом переросло у ранні кап. форми в-ва, у зв'язку з чим значна частина П. почала формуватися у верству (клас) буржуазії. З другого, існуючи тривалий час у рамках феод, суспільства, частина П. виявила тенденцію до зближення з класом феодалів: купувала поза межами міст зем. володіння з сеньйоральними правами, добивалася титулів, дворян, звань, гербів, влаштовувала рицар, турніри, бенкети та ін. Найбільше зближення міського П. з феодалами спостерігалося в Італії, Іспанії та ін. країнах Пд. Європи, де з античних часів збереглася традиція проживання землевласників-феодалів у містах.

П. існував і в Україні в 15—17 ст. у вел. містах (Києві, Львові та ін.). Він складався переважно з польс, лит. та німецьких, зрідка з укр. купців, ремісничої верхівки. В 16—17 ст. з утворенням централіз. держав і включенням міст до загальнодерж. системи адміністрації П. втратив своє значення.

Літ.: Lestocquoy. Aux ongines de la bourgeoisie: les villes de Flandre et d'ltalie sous le gouvernement des patriciens (XI—XV siecles). Paris, 1952; Samsonowicz H. Uwagi nad sredniowiecznym Patrycjatem miejskim w Europie. «Przeglad Historyczny», 1958, t. 49; Стоклицкая-Терешкович В. В. Осн. проблемы истории средневекового города X— XV вв. М., 1960.

Б. И. Тищик.

 

Схожі за змістом слова та фрази