Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ
   

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ

- істор. процес будівництва держави, створення і розвитку її правових, політ., екон., ідеол., військ., фін. та ін. інститутів і забезпечення їх функціонування. У кожній країні Д. має свої особливості і традиції. В новій та новітній історії України цей процес бере початок від Козацької держави Б. Хмельницького, яка заклала нац. державотв. ідеї і традиції. їх було відроджено у часи Української Народної Республіки (1917-18). У рад. період (1919-91) укр. Д. значною мірою мало форм, характер. У 20—30-х рр. рад. влада практикувала т. з. українізацію держ. і сусп. життя в Укр. РСР, яка закінчилася переслідуванням національно свідомих українців. У 30—50-х рр. ідеї та традиції укр. Д. були продовжені і розвинені у ході нац.-визв. боротьби народу на захід-ноукр. землях, які спочатку входили до складу Польщі, Чехословаччини і Румунії, а потім — СРСР. У 40—80-х рр. ці ідеї та традиції за кордоном підтримував Державний центр Української Народної Республіки в екзилі. Су-час. укр. Д. відродилося у 1990—91 після прийняття Декларації про державний суверенітет України 1990 та Акта проголошення незалежності України 1991. Приймаючи Конституцію України 1996, ВР України спиралася на багатовікову історію укр. Д., починаючи з Київ. Русі-України. Ця Конституція стала політико-правовою базою Д. в Україні, втіленням укр. нац. ідеї. Процес Д. виявляється через реалізацію Осн. Закону України, положень чинного зак-ва. Сучас. укр. Д., засноване на теоріях дем., правової і соціальної д-ви, спрямоване на розвиток дем. інститутів д-ви, підвищення ефективності діяльності всіх гілок влади, на забезпечення і захист прав та свобод гр-н, втілення соціальної справедливості у сусп-ві.

Літ.: Грушевський М. На порозі нової України: гадки і мрії. К., 1991; Ідеологія державотворення в Україні: історія і сучасність. Матеріали наук.-практ. конференції 22—23 лист. 1996 р. К., 1997; Проблеми державотворення в Україні. «Вісник Львів, ун-ту. Серія юридична», 1994, в. 31; Укр. державність у XX ст. К., 1996; Медвед-чук В. Сучасна укр. нац. ідея і питання державотворення. К., 1997.

В. М. Кампо.