Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow фещ-фінд arrow ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ
   

ФІЛОСОФІЯ ЖИТТЯ

— суб'єктивно-ідеалістичний напрям у бурж. філософії, що виник у 60— 70-х рр. 19 ст. як прояв ірраціоналізму і нігілізму. У "Ф. ж." виділилися кілька течій, що різняться інтерпретацією вихідного поняття — "життя" як граничної основи буття, свідомості і наук, пізнання.

Найреакційніша з них (А. Шопенгауер, Ф. Ніцше, Л. Клагеста ін.), протиставляючи органічну цілісність життя розчленованим інститутам бурж. цивілізації, біологічну силу — розумові, справила знач ний вплив на формування ідеології фашизму. Метафіз. заперечення соціального значення природознавства і техніки деякими представниками "Ф. ж." (В. Дільтей, Г. Зіммель, О. Шпенглер, X. Ортега-і-Гасет та ін.) привело їх до розробки інтуїтивістської методології наук про культуру. Результатом розвитку осн. течій "Ф ж." було їхнє самозаперечення, що виявилося в проповіді елітарності, містики та міфотворчості. В дальшому переосмислення суперечливих підсумків осн. течій "Ф. ж." було покладено в основу екзистенціалізму, персоналізму, філософської герменевтики.

Є. К. Бистрицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази