Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow В-вим arrow ВИБОРЧИЙ ФОНД
   

ВИБОРЧИЙ ФОНД

- форма нагромадження коштів для підготовки і проведення виборів нар. депутатів України, Президента України, депутатів Верх. Ради АР Крим, депутатів сільс, селищ., міських, районних, районних у містах і обласних рад, а також сільс, селищ, і міських'голів. Утворюється кілька видів В. ф.: централізовані, окружні і тер. фонди виборчих комісій, політ, партій, виборчих блоків партій, власні В. ф. кандидатів.

Відповідно до Законів України «Про вибори народних депутатів України» (1997), «Про Центральну виборчу комісію» (1997) та ін. нормат. актів фінансування діяльності виб. комісій здійснюється за рахунок коштів Держ. бюджету України, що передаються у розпорядження Центральної виборчої комісії. ЦВК використовує їх згідно з ухваленим нею кошторисом витрат. Фінансування ж передвиб. агітації здійснюється за рахунок коштів Держ. бюджету України, а також коштів політ, партій, виб. блоків партій, кандидатів у депутати, пожертв фіз. та юрид. осіб. При цьому ЦВК та окружні виб. комісії оплачують у порядку, передбаченому Законом: а) друкування передвиб. плакатів політ, партій, виб. блоків партій, кандидатів у депутати; б) публікацію у газетах передвиб. програм політ, партій, виб. блоків партій, кандидатів у депутати; в) час мовлення на радіо і телебаченні; г) користування спорудами, приміщеннями, устаткуванням для проведення організованих виб. комісіями зустрічей виборців з кандидатами у депутати та уповноваженими особами політ, партій, виб. блоків партій. Власні В. ф. утворюються відповідно за рахунок: коштів політ, партії, виб. блоку партій (по багатомандатному загальнодерж. виборчому округу); кандидата в депутати (по одномандат. виб. округу). До зазначених фондів, утворених відповідно до законодавства України, можуть вносити пожертви гр-ни України та юрид. особи. Органам держ. влади, держ. підприємствам, установам та організаціям, органам місц. самоврядування, іноземним фіз. і юрид. особам, анонімним особам, міжнар. організаціям та об'єднанням робити внески до цих фондів заборонено.

Рахунки В. ф. відкриваються в установах банків за заявою уповноважених осіб політ, партій, виб. блоків партій, кандидатів у депутати, довірених осіб кандидатів у депутати після їх реєстрації відповід. виб. комісіями. Про відкриття рахунків повідомляються виб. комісії. Інформація про відкриті рахунки В. ф. публікується у пресі. Політичні партії, виб. блоки партій, кандидати в депутати призначають розпорядника В. ф. Контроль за надходженням та використанням коштів В. ф. політ, партії, виб. блоку партій здійснює ЦВК та окружні виб. комісії, податкова адміністрація, а також установи банків, в яких відкрито рахунки. За зверненням кандидата в депутати, його довіреної особи, політ, партії, виб. блоку партій, які відкрили рахунки, а також ЦВК і окружних виб. комісій установа банку надає їм відомості про розміри та джерела надходжень до відповідного В. ф.

Кошти, що надійшли до В. ф. політ, партії, виб. блоку партій або до власного В. ф. кандидата в депутати від фіз. чи юрид. осіб, які за законом не мають права робити такі пожертви, або від анонім, чи фіктивного по-жертвувача, в т. ч. пожертвувача, адреса якого невідома, за рішенням ЦВК або відповід. окружних комісій перераховуються до Державного бюджету України. До бюджету перераховуються також кошти В. ф., невикористані під час виборчої кампанії. Якщо кандидат у депутати, котрий балотувався на виборах нар. депутатів України, що були визнані недійсними, реєструється кандидатом у депутати на повторних виборах, то він має право розпоряджатися коштами, які залишилися у його власному В. ф., — за умови, що причиною визнання виборів недійсними не були дії кандидата чи його довірених осіб. Право розпоряджатися залишками коштів і поновлювати власний В. ф. мають також політ, партії, виб. блоки партій, чиї списки кандидатів у депутати зареєстровано для участі у повторних виборах у багатомандатному загальнодерж. виб. окрузі.

Кандидат у депутати, уповноважена особа політ, партії, виб. блоку партій мають право відмовитися від коштів, які надійшли від пожертвувача, про що вони подають заяву до установи банку, де відкрито рахунок відповідного В. ф. Ці кошти повертаються зазначеною установою пожертвувачу за його рахунок.

Не пізніш як за 7 днів до дня виборів уповноважені особи політ, партії, виб. блоку партій, кандидати у депутати або їхні довірені особи зобов'язані передати відповідно до Центральної чи окружних виб. комісій фін. звіти про джерела надходжень у В. ф. Форму фін. звіту встановлює ЦВК. Відомості про доходну частину В. ф. виб. комісії оприлюднюють не пізніше як за два дні до виборів.

Кошти В. ф. повинні використовуватися виключно на потреби агіт. кампанії політ, партії, виб. блоку партій, кандидата у депутати. Використання коштів В. ф. за ін. призначенням забороняється. Розрахунки з В. ф. кандидатів у депутати, політ, партій, виб. блоків партій можуть проводитися лише у безготівковій формі.

Законом «Про вибори Президента України» (1994) передбачено, що витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів глави д-ви, провадяться виб. комісіями з єдиного централіз. фонду по виборах Президента.

Він створюється ЦВК за рахунок Держ. бюджету. Розмір фонду затверджується Верх. Радою України. Разом з тим закон передбачає внесення до централізованого фонду пожертв юрид. і фіз. осіб. Кандидат у Президенти може використовувати кошти особистого В. ф., який утворюється за рахунок власних коштів кандидата, коштів політ, партій, пожертв гр-н України, юрид. осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком держ. підприємств, держ. органів, установ та організацій, органів місц. самоврядування, іноз. гр-н та юрид. осіб, підприємств з іноз. інвестиціями. Розмір особистого В. ф. кандидата у Президенти не повинен перевищувати 10 000 мінім, зарплат. Розмір пожертв однієї юрид. або фіз. особи не може перевищувати 100 мінім, зарплат. Кандидатові, його довіреним та уповноваженим особам забороняється одержувати від будь-кого та витрачати власні кошти на передвиб. агітацію поза особистим В. ф. кандидата. Витрати, пов'язані з підготовкою і проведенням виборів депутатів сільс, селищ., районних, міських, районних у містах, обл. рад, здійснюються виб. комісіями з В. ф., які створюються тер. виб. комісіями за рахунок коштів, виділених на проведення виборів. Тер. виб. комісія має статус юрид. особи і є розпорядником В. ф. Розмір фонду затверджується відповідною місцевою радою. Допускається внесення пожертв до В. ф. тер. комісії. Для передвиб. агітації кандидат у депутати може використовувати кошти власного В. ф. Розмір такого фонду не може перевищувати 50 неоподатковуваних мінімумів зар. плати.

В. Ф. Погорілко.

 

Схожі за змістом слова та фрази