Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow рево-рек arrow РЕЗОНАНС
   

РЕЗОНАНС

(франц. resonance, від лат. resono — звучу у відповідь, відгукуюсь) — явище різкого зростання амплітуди вимушених коливань у довільній коливальній системі, яке настає в тому разі, коли змінне у часі зовн. діяння (змушуюча сила) має гармонічні складові з частотою, близькою до однієї з частот власних коливань системи (див. Гармонічні коливання). З енерг. точки зору Р. пояснюється тим, що між змушуючою силою та вимушеними коливаннями встановлюються такі фазові співвідношення (див. Фаза), при яких у систему надходить найбільша потужність. Характер Р. істотно залежить від властивостей системи. Напр., якщо її параметри під дією зовн. впливу періодично змінюються з часом, в системі можливий параметричний Р. (див. Параметричні коливання). Значення макс. амплітуди усталених коливань при Р. залежить від швидкості дисипації енергії в системі (див. Дисипативні системи). Явище Р. властиве всім коливальним системам. Найпростішим є механічний Р. Його можна спостерігати, напр., у механічній системі, яка складається з тягаря і пружини, що перебувають під дією гармонічної сили. За фіз. природою розрізняють електричний Р. в коливальному контурі, антиферомагнітний резонанс, електронний парамагнітний резонанс, феромагнітний резонанс, ядерний магнітний резонанс тощо. Явище Р. широко застосовують при вивченні властивостей і структури речовини (див. Радіоспектроскопія, Прискорювачі заряджених частинок), у створенні електронних та радіотехнічних приладів та пристроїв (аналізатор спектра частот, гетеродинний індикатор резонансу, радіоприймач та ін.) тощо.

С. М. Левитський, Е. А. Пашицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази