Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ
   

ДЕРЖАВНА ТАЄМНИЦЯ

— вид таємної інформації, що охоплює відомості у сфері оборони, економіки, зовн. відносин, держ. безпеки і охорони правопорядку та інші, розголошення яких може завдати шкоди життєво важливим інтересам д-ви і які визнані у встановленому порядку держ. таємницею та підлягають охороні з боку д-ви. Обсяг Д. т. залежить від політ, режиму, особливостей істор. розвитку країни, ресурсів стійкості, рівня взаємодії із сусід, д-вами та наддерж. об'єднаннями, характеру соціаль-но-екон., міжетнічних, політ.-правових та ін. суперечностей, що виникають між суб'єктами владних взаємин, великими і малими соціальними групами безпосередньо в даній д-ві.

Згідно із Законами України «Про державну таємницю» (1994) та «Про внесення змін до Закону України "Про державну таємницю"» (1999) до Д. т. може бути віднесено інформацію:

1) у сфері оборони — про зміст стратег, і опе-рат. планів та ін. док-тів бойового управління збройних сил, їх видів, родів військ, операт.-тактичних командувань тощо; про систему, нормативи та характер заходів приведення військ (сил) у готовність до виконання бойових завдань, щодо приведення військ (сил) у бойову готовність; про систему бойового чергування; стратег, та операт. розгортання, перегрупування, маршрути руху, строки, райони зосередження військ (сил); про зміст мобілізац. завдань, стратег, і операт. мобілізаційних заходів; про номенклатуру, кількість, місця зберігання озброєння та військ, техніки, потрібних для мобілізац. розгортання військ у д-ві; про організацію переведення міністерств та відомств на воєнний стан; відомості, що розкривають результати бойової та оперативної підготовки військ (сил) або командно-штабних навчань; про військові об'єкти, зразки озброєння і військ, техніки, держ. органи, режимні об'єкти, підприємства, установи та організації, які підлягають захисту від агентурної і тех. розвідки, та деяка ін. інформація;

2) у сфері економіки — про мобілізац. потужності пром-сті, яка виробляє озброєння і військ, техніку, забезпечення потреб оборони у пром. продукції, матеріально-тех. ресурсах, продуктах харчування; про номенклатуру, кількість, вартість, строки постачання озброєння та військ, техніки; про місця зберігання та обсяги мобілізац. запасів матеріальних цінностей і держ. матеріальних резервів; про розміри та розміщення стратег, запасів нафти, газу і нафтопродуктів; про кількість автотрансп., дорожно-буд., підйомно-трансп. техніки, повітр. та річкових суден, залізнич. рухомого складу, які виділяються для мобілізац. розгортання військ; про можливості аеродромів, шляхів, мостів, тунелів, залізниць, ліній і засобів зв'язку щодо їх воєнного використання; про обсяги видобутку (виробництва) урану і трансуранових елементів, кольорових та рідких металів, золота, платини, алмазів, деяких хім. елементів;

3) у сфері зовн. відносин — про директиви, плани, вказівки делегаціям і посад, особам, які представляють д-ву на переговорах, нарадах, консультаціях із зовнішньополіт. та зовнішньоекон. питань; інформацію щодо розв'язання стратег, проблем зовнішньополіт. відносин, розголошення якої розкриває стратегію і тактику зовн. політики; зведені відомості про номенклатуру, обсяги та фінансування операцій з експорту, імпорту озброєння, військ, техніки, окремих стратег, видів сировини і продукції; про військове, н.-т. співробітництво з іноз. д-вами, за винятком інформації, яка оприлюднюється за міжнар. зобов'язаннями;

4) у сфері держ. безпеки і охорони правопорядку — про зміст, плани, організацію і результати операт.-розшукової діяльності; підсумки агентурної, спец, та радіоелектрон. розвідки; інформацію щодо окр. осіб та груп, у діях яких є ознаки особливо небезпечних злочинів проти д-ви (держ. зрада, шпигунство, тероризм, диверсія, орієнтація на насильницьку зміну чи повалення конституц. ладу або захоплення влади); відомості про склад та діяльність агентурних, закорд. розвідувальних органів власної д-ви, а також про стан, результати і перспективи співробітництва із спец, службами іноз. держав; інформацію про тактико-тех. характеристики, тактику застосування тех. і спец, засобів в операт.-розшукових діях; узагальнену інформацію про діяльність мит. служби д-ви, прикорд. військ, нац. гвардії; відомості про організацію та забезпечення безпеки пересування по території д-ви вищих посад, осіб та уряд, делегацій зарубіж. країн; інформацію про комплекси уряд, і спец, зв'язку, шифри, ключові док-ти, паролі, коди тощо. Порушення зак-ва про Д. т. тягне за собою адм. (ст. 212 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та крим. (ст. 57, 67, 68, 253 Кримінального кодексу України) відповідальність.

В. Ф. Смолянюк.

 

Схожі за змістом слова та фрази