Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow прин-пят arrow ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ
   

ПРОФЕСІЙНА ТАЄМНИЦЯ

- узагальнена назва відомостей (переважно, з обмеженим доступом), якими володіє особа у зв'язку з виконанням нею профес. діяльності й розголошення яких заборонено. В Україні такими є відомості, що становлять адвокатську, банківську, лікарську, комерційну, нотаріальну, службову таємниці, таємницю листування, телеф. розмов, пошт, відправлень та ін. повідомлень, таємницю усиновлення (удочеріння) тощо. Судді, напр., зобов'язані не розголошувати таємницю нарадчої кімнати, відомості про особисте життя гр-н та ін. відомості, про які вони дізналися під час розгляду справи в закритому суд. засіданні (ст. 6 Закону України «Про статус суддів» 1993, зі змінами і доп. 1994, 2001). Зокрема, згідно з Законом «Про Рахункову палату» (1996) П. т. становлять мат-ли, які надаються для аналізу, перевірки або ревізії органами викон. влади, НБУ або ін. банк, установою, підприємствами, установами та організаціями, а також відомості та док-ти про фін., майн., податковий стан юрид. і фіз. осіб, що надходять до Рахункової палати і можуть бути використані лише для здійснення контролю. Під П. т. розуміється стан збереження мат-лів, док-тів, ін. відомостей, якими користуються посад, особи Рахункової палати та особи, які залучаються до здійснення її функцій під час проведення перевірок, ревізій, обслідувань, і про які забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення Рахункової палати (ст. 19, 20 Закону).

Про обов'язок збереження П. т. матеріалів, док-тів, ін. відомостей про фін., майн. стан юрид. осіб, якими користуються у процесі та у зв'язку з виконанням своїх обов'язків посад, особи держ. органів, що здійснюють регулювання ринків фін. послуг, та особи, що залучаються до здійснення цих функцій, і які забороняється розголошувати у будь-якій формі до моменту прийняття рішення, вказується також у ст. 1, 31 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (2001).

Різновидом П. т. є службова таємниця. їй підлягають відомості, якими користуються у процесі та у зв'язку з виконанням своїх служб, обов'язків особи, визнані зак-юм (примітка 1 до ст. 364 КК України) як службові особи, тобто такі, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням орг.-розпорядчих чи адм.-госп. обов'язків, або виконують такі обов'язки за спец, повноваженнями. Розголошення П. т. тягне за собою юрид. відповідальність.

Т. А. Костецька.

 

Схожі за змістом слова та фрази