Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow корот-кюч arrow КУЛЬТ ОСОБИ
   

КУЛЬТ ОСОБИ

(лат. — поклоніння, шанування) — безмірне звеличення особи, сліпе поклоніння, а іноді й обожнювання людини, яка займає найвище становище в ієрархії політ, чи реліг. влади, надмірне перебільшення заслуг, функцій і ролі лідера. Теор. основою К. о. є волюнтарист, погляд на історію, згідно з яким її хід визначається не об'єктивними законами, а волею видатних людей, переважно вождів (див. Вождизм). Найчастіше К. о. притаманний тоталітарним і авторитарним д-вам. Іноді його елементи простежуються і в дем. країнах (у Франції в період правління Ш. де Голы). Передумови К. о. політ, керівників на соціально-психол. рівні починаються з їх сакралізації, обожнювання влади. Найдавніші початки його—в ідолопоклонстві первісних реліг. вірувань та культів. Суб'єктивною передумовою К. о. є також патріархальне сприйняття глави д-ви як «батька» однієї великої сім'ї, визнання д-ви із жорсткою ієрарх, побудовою сусп-ва єдиною моделлю.

Ідейні джерела К. о. — в монополізації права на істину, в утвердженні «єдино вірної ідеології», творці якої наділяються якостями пророків та ясновидців. К. о. нетерпимий до будь-якого опору, він створює тотальну систему особистої залежності, немовби паралізуючи масову свідомість, породжує у населення віру у всемогутність керівництва, страх перед ним, узаконює будь-яке беззаконня, формує у мас рабську покірність та угодовську поведінку, що досягається їх систематичною ідеол. обробкою. К. о. найчастіше виникає при концентрації у руках однієї людини всіх важелів політ., екон., духовної і соціальної влади. Термін «культ особи» стосовно характеристики сусп.-політ, становища в 30—50-х рр. в СРСР уперше використаний 1956, коли ЦК КПРС ухвалив пост. «Про подолання культу особи та його наслідків», у якій було проаналізовано об'єктивні та суб'єктивні причини виникнення культу Й. В. Сталіна. Об'єктивними причинами К. о. називалися: відсталість країни, кап. оточення, зовн. загроза, суб'єктивними — особисті риси характеру диктатора. К. о. — складова частина ідеології та практики сталінізму — виник на основі комплексу тогочас. сопіально-екон., політ., істор.- традиц., психол. чинників. Одним з гол. соціально-психол. чинників було існування монарх, традиції у свідомості мільйонів людей, багатовікової звички до підкорення усього сусп-ва одній людині, відсутність дем. традицій у сусп.-політ, житті, звичка нас. країни до жорстко централізованого типу влади. Розвиток культу полегшили ідеол. диктатура партії і цілковите панування єдиної офіц. ідеології. Елементи К. о. простежувалися у діяльності Л. І. Брежнєва, керівників кол. соц. держав; вони мають місце в ряді країн Сходу.

Літ.: Даниленко В. М., Касьянов В. Г., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні: 20—30-ті роки. К., 1991; Толев К. Фашизм. Тоталитар. гос-во. М., 1991; Практика и теория большевизма. М., 1991; Гаджиев К. С. Тоталитаризм как феномен XX в. «Вопросы философии», 1992. № 2; Джилас М. Лицо тоталитаризма. М., 1993; Барон В. Теорія тоталітаризму: генеза і сутність. «Сучасність», 1996, № 9.

Б. І. Андрусишин.

 

Схожі за змістом слова та фрази