Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow асп-ая arrow АТЕСТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ
   

АТЕСТАЦІЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ

-визначення об'єктивної оцінки професійної підготовки і морально-психол. якостей військовослужбовців. Існують відмінності між атестацією офіцерів і атестацією прапорщиків (мічманів). Так, осіб офіцер, складу атестують для забезпечення добору, розстановки, виховання, вдосконалення підготовки офіцер, кадрів, їх відповідності займаним посадам і перспектив служб, використання та з метою створення резерву кандидатів для просування по службі і навчання. Військовим законодавством визначено випадки обов'язкової атестації офіцерів, а саме: а) закінчення строку контракту (не пізніше як за 3 місяці); б) підвищення або пониження на посаді; в) звільнення з військової служби через служб, невідповідність; г) відкомандирування до держ. органів і організацій та військ, формувань, створених відповідно до законодавства України; д) проходження служби протягом 4 років на одній посаді. Офіцерів — слухачів (ад'юнктів, докторантів) вищих військ.-навч. закладів (н.-д. установ) атестують після закінчення ад'юнктури, докторантури. У рік закінчення за новим місцем служби вони не атестуються. А. в., яким присвоєно перше офіцер, звання, проводиться не раніше як через рік служби на офіцер, посадах. Офіцерів, призваних із запасу на військ, службу на 2 роки, атестують під час звільнення у запас. Атестація прапорщиків (мічманів) проводиться у зв'язку із закінченням строку служби за контрактом, а також у разі: а) підвищення та пониження по службі; б) коли минає 4 роки служби на одній посаді; в) звільнення з військ, служби за служб, невідповідністю; г) відкомандирування до ін. міністерств та відомств. Осіб офіцерського складу, прапорщиків (мічманів), а також жінок-військовослужбовців, які мають офіцер, звання та військ, звання прапорщиків (мічманів), атестують їхні прямі начальники, починаючи від командира роти, прирівняні до нього особи і вище. Кожен військовослужбовець затверджується атестац. комісією, яка призначається уповноваженим на те військ, начальником. Порядок атестації офіцерів, прапорщиків і мічманів визначається міністром оборони України.

Законодавство дещо спрощує порядок А. в. в умовах проходження військ, служби у воєн, час. Так, атестація офіцерів провадиться тільки у разі їх служб, переміщення до ін. військ, частин або на вимогу ст. прямих начальників. Результати атестації затверджуються прямим начальником особи, яка підписала їх, але не нижче від командира полку чи командира окремого батальйону і прирівняною до них особою без розгляду в атестац. комісії. Прапорщики (мічмани) в умовах воєн, часу атестуються лише в разі подання їх до присвоєння офіцер, звання. Юрид. підставою А. в. є Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» (1992), Положення про проходження військової служби особами офіцерського склад у та Положення про проходження військової служби прапорщиками і мічманами, затверджені Указом Президента України (1993), а також накази міністра

Оборони України. Є. Я. Кравець.

 

Схожі за змістом слова та фрази